De toekomst van recruitment

De sector voor job recruitment zit weer in een groeifase. In januari groeide het personeelsbestand in het sterkste tempo sinds juni 2007 (Nevi). Belangrijker nog, de sector gaat de komende jaren veranderen en wordt aantrekkelijker en bepalender voor veel partijen die personeel nodig hebben. Wie worden de winnaars?

Tijdens het World Economic Forum vorige week in Davos zei Jeffrey Joerres, Voorzitter van Manpower: “In 2011 zal het vertrouwen verder groeien. We zijn optimistisch”. Ook zei hij: “Werkgevers moeten op hun tellen passen wegens de grote tekorten op de arbeidsmarkt door vergrijzing. Ze moeten niet uitsluitend een strategie uitzetten voor de onderneming, maar ook vaststellen op welke wijze zij de komende vijf tot tien jaar hun behoeften aan talent vervullen.”

Uit onderzoek onder ruim 35.000 werkgevers in 36 landen blijkt dat één op de drie worstelt met het invullen van functies die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de onderneming.

NewRatio heeft een beknopt overzicht gemaakt van de ontwikkelingen in de markt van job recruitment bij de verschillende participanten en deelt deze graag met geïnteresseerden. Wij gaan onder andere in op de volgende zaken:

=Trends voor werkgever, werknemer en de recruitment sector

=Winnaars en verliezers

=Succesfactoren

Deze sector krijgt de komende jaren te maken met groei in een snel veranderende arbeidsmarkt. In onze visie biedt dit kansen, maar zijn er ook bedreigingen in een markt die gekenmerkt door het grote aantal spelers, die heel divers zijn. Alleen die spelers die een onderscheidend vermogen weten te ontwikkelen en dit effectief kunnen uitdragen naar hun klanten en kandidaten zullen optimaal en blijvend gaan profiteren van de komende opleving.

Indien je interesse heeft in ons rapport en hoe NewRatio kan helpen om als winnaar in de sector te opereren, neem dan contact met ons op. Tel. 020-3012301 of 0620950996.

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s