6 voorwaarden om succesvol te kunnen innoveren

Een maand geleden besprak in ik ons NewRatio blog hoe IncrowdSourcing de motor achter commerciële innovatie is. Daar valt binnenkort meer over te vertellen. Nu eerst over hoe innovatie goed kan werken.

Naar mijn mening is innovatie de motor achter groei. Groei is op haar beurt weer de bron van vooruitgang en succes.

Ondernemingen die succesvol innoveren hebben een aantal eigenschappen gemeen:

-er is sprake van stimulerend leiderschap in plaats van puur controlerend
-er is sprake van een sterke team approach in plaats van een groep individuen
-innovatie wordt gezien als een leuk en belangrijk aspect van het dagelijkse werk
-het nut en de noodzaak van innovatie en wordt organisatiebreed gedragen
-er bestaan processen en een structuur die innovatie ondersteunen
-er is sprake van een hoge mate van delegeren van bevoegdheden

Kunt u steeds weer het verschil maken ten opzichte van uw concurrenten? Meestal is dit niet het geval. Hoe kan je als management nu zorgen een commercieel innovatieve onderneming te worden die leidend en succesvol is?

6 voorwaarden om succesvol te kunnen innoveren

1) Creëer een structuur waarin innovatie een vast patroon kent. Innovatie is geen ad hoc gebeuren. Het moet diep geworteld zitten in de organisatie en voor medewerkers een tweede natuur zijn. Het is een continu proces omdat de omgeving ook doorlopend in beweging is. Het werkt niet als je op gezette tijden een innovatieve impuls geeft. Je moet doorlopend op de markt en omgeving anticiperen.

2) Leiderschap op basis van stimuleren en het geven van vertrouwen in plaats van op basis van hiërarchische controle. De succesvolle leiders in een innovatieve omgeving weten te uit te dagen, te motiveren en te binden. Zij streven naar een teambenadering waardoor kennis deze wijze wordt innovatie interessant voor ze. Zij zien het als hun taak om medewerkers te laten excelleren. samen wordt gebracht om innovatie te stimuleren.

3) Zorg ervoor dat van “uitvoerders” meer wordt verwacht dan alleen uitvoeren. Ontsluit hun creativiteit en zorg daarmee dat ze iets meebrengen in de organisatie. Zij zullen teamwork als verhoogde zingeving in hun job zien. Zij worden tevens trots op hun onderneming en zullen dit ook buiten de onderneming uitstralen.

4) Stuur met de performance planning en evaluatie niet alleen op cijfers. Laat de bijdrage door het ontwikkelen van ideeën die belangrijk zijn voor de lange termijn ontwikkeling van de organisatie, zwaarder meetellen in de beoordeling van de medewerker.

5) Kader de commerciële innovatie in met de daarbij horende verantwoordelijkheden. Strategisch: wat willen wij met innovatie? Diensten en producten: hoe vertalen wij de innovatie in aanbod van producten en diensten? Organisatiestructuur en processen: hoe brengen wij de innovatieve producten en diensten naar de markt?

6) Straal het innovatieve van jouw organisatie en merk uit naar de markt. Het merk moet gezien worden als innovatief in de zin dat het het leven leuker en makkelijker maakt. Er moet over het innovatieve karakter van de organisatie en het merk gepraat worden.

NewRatio kan uw partner zijn in dit proces.

Hoe?

Met NewRatio-IncrowdSourcing als basis halen wij met uw medewerkers gedurende een aantal sessies innovatieve ideeën naar boven. De kick-off is een spel om in de spirit van innovatie te komen. Tijdens de vervolgsessies ontsluiten wij creativiteit bij uw medewerkers en creëren tevens draagvlak voor innovatie binnen de organisatie. Tijdens deze sessies ligt de focus op een aantal voor de onderneming belangrijke terreinen. De uitkomsten in de vorm van ideeën worden aan u voorgelegd waarna NewRatio u helpt bij de implementatie.

Het agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderkent het belang van innovatie en heeft onder bepaalde voorwaarden een subsidieregeling beschikbaar voor die ondernemingen die bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken.

Neem contact met ons op voor een gesprek waarin wij het één en ander nader kunnen toelichten.

Click hier voor de NewRatio website

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Brainstorm, creativiteit, Incrowdsourcing, Innovatie and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s