Mooie kansen om prestaties te verhogen voor de rest van 2011

De laatste maanden van het jaar liggen weer voor ons. Een mooie kans om nog een nieuwe impuls aan de resultaten te geven door een stuk innovatie in te zetten voor de korte en de lange termijn. Jammer dat er vaak teveel redenen naar voren worden gebracht om toch maar even niets te doen. Juist nu lijkt het mij geen goed moment om te afwachtend te zijn als gevolg waarvan veel managers kansen laten liggen. Het macro economisch klimaat van dit moment biedt niet zoveel kansen en dus is het van belang ze te grijpen zodra je kan. De concurrentie is hevig en de klanten zijn zeer kieskeurig, goed geïnformeerd en over het algemeen minder loyaal. Je zal als onderneming dus zeer alert, innovatief en onderscheidend moeten zijn. Het management dient lef te tonen door ruimte te geven aan innovatie en door de commerciële positionering van de onderneming een keer goed tegen het licht te houden.

Regelmatig neem ik een zeer voorzichtige en afwachtende houding waar als het gaat over vernieuwingen en veranderingen, zelfs als het duidelijk is dat ze (toekomstige) verbeteringen teweeg brengen en zelfs noodzakelijk zijn. Ik vraag mij dan af wat er bij directie en management speelt in hun gedachten.

EEN AANTAL VEEL GEHOORDE REDENEN OM EVEN NIETS TE DOEN
1) Ik heb al zoveel op mijn bord voor dit jaar
2) Laat iedereen zich nu maar gewoon op hun bestaande doelstellingen concentreren
3) Als we een stuk innovatie gaan doen, moeten wij weer externen inhuren; dat kost geld en er is geen budget. Misschien kunnen we beter zelf een innovatieproces starten, maar nu even niet
4) Bij alles wat we nu gaan ondernemen moet wel snel resultaat worden geboekt
5) Iedereen is zo druk, ik heb geen capaciteit voor projecten
6) We doen toch al best veel
7) Laten we kijken hoe dit jaar zich verder ontwikkelt en later iets plannen voor 2012
8) Ik wil de organisatie niet overhoop halen, dat geeft onrust

Herkent u dergelijke argumenten? Wij horen ze regelmatig en ze zijn dus blijkbaar valide voor een aantal managers. Het gevoel dat ik erbij krijg, is dat het niet klopt en dat het niet goed is voor de onderneming. De moeilijke economische omstandigheden en de toenemende concurrentie eisen meer dynamiek en een minder afwachtende houding. Ik zie het positief, het zijn kansen die er liggen en als je de concurrentie voor bent, draagt dat bij aan het resultaat en de waarde van de onderneming.

NIET DOEN IS GEEN OPTIE
Niets doen is geen optie. Ik ben dan ook in gedachten vaak bezig om valide argumenten voor directie en management te vinden om de redenen om niets te doen te kunnen pareren. Er is volgens mij een urgente noodzaak om met het oog op de mindere macro economische vooruitzichten te zorgen dat je op micro niveau excelleert. Je moet gewoon beter, een stuk beter, zijn dan de concurrentie om te kunnen groeien. Groeien is belangrijk om ook in de toekomst te kunnen ondernemen en de levenscyclus van de onderneming steeds weer te kunnen verlengen. In de huidige fase waarin de economie zich bevindt is het veel moeilijker en vergt het meer inspanning om steeds weer onderscheidend en vernieuwend te kunnen zijn. Eén ding is echter zeker: veel van de concurrenten staan niet stil. Zorg dat je niet ingehaald wordt.

DE TEGENARGUMENTEN; WAAROM TOCH NU COMMERCIEEL INNOVEREN EN VERBETEREN

1) Je hoeft het als directie niet allemaal alleen te doen. Er zijn voldoende capabele mensen in de organisatie die innovatie trajecten kunnen leiden. Maak een andere senior manager eigenaar van het traject en laat hem delegeren waar mogelijk en een team bouwen.

2)Men moet zich vooral op de bestaande doelstellingen blijven concentreren, maar innovatie hoort daar in te zitten. Niet iedereen zal in eerste instantie betrokken zijn bij het proces, maar binnen of naast de bestaande objectives is er voor een aantal medewerkers een rol op het gebied van commerciële innovatie

3) Het is niet nodig om veel externen in te huren. Ik denk dat je met één of twee mensen van buiten al heel ver komt. Zij zorgen voor de leiding/belgeleiding en zorgen voor de frisse externe blik die nodig is om te vernieuwen en verbeteren. Het is juist heel belangrijk dat de medewerkers zelf heel nauw betrokken zijn in het innovatie traject. Zij kennen de onderneming het beste en hun specialistische gebied. Je kan dus inderdaad zelf het heft in handen nemen, maar maak slim gebruik van kennis ervaring van buiten. Op deze wijze loop je ook niet tegen budgetproblemen aan. Zie het als een relatief kleine investering in de toekomstige waarde van de onderneming.

4)De resultaten van Commerciële Innovatie zijn niet vaak zichtbaar op de korte termijn. Wel kan je snel starten met dergelijke trajecten, zodat het gaat leven waardoor er snel positieve impulsen de onderneming in gaan. Waarom zou alles ook op korte termijn resultaat moeten opleveren, zo werkt het gewoon niet.

5) Voor de leden van het innovatie team is het geen full time job en kunnen ze het naast hun bestaande werkzaamheden doen met wat slimmere planning. Het capaciteitsprobleem is dus beperkt. Het commerciële innovatieteam bestaat sowieso al uit mensen uit verschillende disciplines van de onderneming en met een goede taakverdeling en wat hulp van buiten is er dus geen sprake van een serieus capaciteitsprobleem.

6) Iedereen doet altijd heel veel, maar vraag je eens af of thema’s als commerciële innovatie ook hoog op de agenda staan; zou dit in deze tijd geen prioriteit moeten hebben boven andere projecten? Naar mijn mening zou in de huidige marktomstandigheden het sterk commercieel positioneren van het bedrijf bovenaan het prioriteitenlijstje moeten staan.

7) Waarom iets dat van vitaal belang is voor de onderneming uitstellen? Hier is nooit een goede reden voor. Nu is de kans het verschil te maken, morgen heeft een concurrent het misschien al gedaan en loop je achter de feiten aan.

8) In eerste instantie wordt er niets overhoop gehaald en is er geen enkele reden voor onrust. Je gaat ontdekken en bepalen hoe je je als onderneming sterker kan positioneren. Je gaat kijken waar je kan vernieuwen en jezelf kan onderscheiden en opzichte van de concurrentie. Je eigen medewerkers spelen hierin een leidende rol, waardoor betrokkenheid en draagvlak wordt gecreëerd. Niets angstigs dus. Als in de toekomst blijkt dat er voor het gewenste resultaat veranderingen dienen plaats te vinden, dan moet dat gewoon gebeuren.

Ik concludeer dat je niet moet wachten als het gaat om het bepalen en verbeteren van de toekomstpositie van een onderneming. Niet voldoende aandacht besteden aan commerciële innovatie en het niet regelmatig beoordelen van de commerciële positionering, resulteren in grote risico’s voor de toekomst van de onderneming.

Wat denkt de lezer?

Hans C.F.J. Janssen
Managing Partner NewRatio

Tags: marketing, ondernemen, innovatie, positionering, organisatie, bedrijfscultuur, onderscheidend, commercieel, marketing,, aanpak,

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Brainstorm, Commercieel Positioneren, Groeistrategie, Innovatie, Resultaatgericht and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s