De toekomst begint NU; een succesvol 2012

Beste relatie,

Voor 2012 wensen wij u dat dit een onvergetelijk positief jaar wordt.

Wij blikken graag even kort terug en kijken vervolgens met u naar de toekomst. De afgelopen 2 jaar hebben voor onze onderneming “NewRatio” vooral in het teken gestaan van bedrijfsmatige groei en ontwikkeling. Ook zijn wij als ondernemers en partners persoonlijk in deze fase gegroeid. De ambitie in 2009 was om een consultancy onderneming te starten op het gebied van commerciële innovatie, om ondernemingen te helpen om zich commercieel onderscheidend te positioneren in de markt. Het is in deze economisch zware periode af en toe “op zijn zachtst gezegd” niet gemakkelijk geweest, wel uitdagend en spannend.

Met trots kijken wij echter terug op een boeiende periode waarin wij met ons team samen met een aantal klanten in verschillende branches creatieve en innovatieve oplossingen hebben ontwikkeld om hun positionering en bedrijfsresultaten blijvend te verbeteren. De wil om dingen anders en vooral beter te doen en ons duidelijk te onderscheiden van traditionele consultancy ondernemingen zijn de drijvende krachten en het geheim achter dit kleine maar voor ons zo belangrijke succes.

Zo in het prille begin van 2012 wil ik graag kort vooruitblikken op het nieuwe jaar.

Een nieuw jaar dat meer kansen biedt dan ooit tevoren. In het bijzonder voor positieve, ondernemende en alerte mensen en organisaties. Nu, in deze moeilijke periode, is het juiste moment daar om ondernemingen klaar te stomen voor de mooie tijden die ook weer gaan komen. Moed om te beginnen, het te doen en samenwerking om het waar te maken zijn hiervoor de belangrijkste elementen.

Want alles is momenteel aan verandering onderhevig. Van traditionele machtstructuren in de politiek en het bedrijfsleven tot de manier waarop we dagelijks met elkaar (samen)werken en communiceren. Rekening houden met meerdere stake holders, naast puur rationele overwegingen in ons werk, ook meer aandacht voor emotionele zaken. Technologische innovaties, internationalisering en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben het speelveld blijvend veranderd. Binnen deze zee aan veranderingen liggen de kansen voor groei.

De sleutel voor zowel persoonlijke, economische en maatschappelijke groei zit hem in de manier waarop wij omgaan met de nieuwe omstandigheden. Zijn wij in staat om onszelf los te maken van traditionele gedrag- en denkpatronen? Flexibel en sterk genoeg om te kunnen omgaan met verandering en tegenslag? Ondernemend en creatief genoeg om in te spelen op nieuwe kansen? Hebben wij het vertrouwen in onszelf, onze collega’s en externe partijen om de weg naar de top in te slaan en meer mogelijk te maken om in de toekomst vruchten van te plukken.

Ik wens u dit nieuwe jaar heel veel creativiteit, energie en daadkracht om iedere keer weer uzelf en de organisatie waarvoor u werkt te blijven ontdekken en verrassen. Hoop gedurende het jaar samen met u te mogen terugblikken op geslaagde activiteiten waarmee wij zowel maatschappelijk als economisch weer een stap vooruit hebben gezet met elkaar.

Een heel succesvol en bovenal gezond 2012!

Met vriendelijke groet,

Hans Janssen

NewRatio B.V.
“Commercial Innovators”

Atrium – Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
The Netherlands
T: +31(0)20 3012301
F: +31 (0)20 3012202
M: +31(0)6 20950996
E: hansjanssen@newratio.com
I: http://www.newratio.com

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Commercieel Innoveren, Commercieel Positioneren, Innovatie, Wordpress users and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s