Innovatie en creatie, een prettige noodzaak

De komende jaren zullen innovatie en creatie nog meer centraal in de ontwikkeling van ondernemingen komen te staan. Dit was vaak al wel het geval, maar we gaan de komende jaren een generatiewissel zien, waarbij de nieuwe leiders en managers in zijn algemeenheid nog meer open staan voor vernieuwing en ontdekking. Een verschil met vroeger is dat toen veel ondernemers innovatie als iets belangrijks zagen, iets dat moest gebeuren. Nu vinden de jongere managers het nog steeds noodzakelijk, maar bovendien vinden ze het leuk en interessant en zit het meer in het basis DNA.

Wat zijn nu aandachtspunten bij het ontwikkelen van innovatie en ideeën? Hoe produceren we relevante en serieus vernieuwende ideeën?

Principes

* Het leiderschap van de organisatie moet het speelveld voor innovatie ontwikkelen. Zij moet uitdragen dat het belangrijk is, spannend en leuk en dat de organisatie er niet alleen  voor  open staat, maar dat het ook van alle medewerkers een bijdrage verwacht als het gaat om het creëren van nieuwe ideeën.

* Management en medewerkers moeten elkaar uitdagen. Fouten mogen gemaakt worden als onderdeeel van innovatieve vooruitgang.

* Er moet een corporate governance zijn voor innovatie met de juiste structuur en systematiek om succesvol te kunnen zijn.

* Laat een idee groeien en ga niet te snel uit van een prototype of vorm. Laat het idee zich over een langere periode ontwikkelen, waarbij ook zomaar een rigorueze verandering  van een idee belangrijk kan zijn. Dit wordt moeilijk als te snel vastgehouden wordt aan een bepaalde vorm of concept. Laat het idee bouncen.

 

Team work

*  Creatie ontstaat door team work. Alleen ideeën ontwikkelen werkt niet. Het duurt te lang en er worden onnodige fouten gemaakt waardoort tijd en geld verspild wordt.

* De samenstelling van het team is belanrgrijk. Zorg dat er niet alleen creatievelingen in het team zitten; het gaat om de juiste mix. In mijn optiek zou 60% van het team uit  creatieve denkers moeten bestaan, 30% uit meer behoudende generalisten en 10% uit mensen met oog voor detail. De mix zorgt dat ervaring met en kennis van het bestaande  juist de creatieve mensen een kader geven (ook al is dit kader rekbaar). De detaillisten voegen een invuling toe aan de grote lijnen en maken ideeën praktischer

* Team work verhoogt het delen van kennis, creërt een wij gevoel en geldt als voorbeeld naar andere medewerkers

 

Produceren van een idee

Een idee is eigenlijk nooit helemaal nieuw. Het is altijd een innovatie van iets bestaands, van nieuwe combinaties. Het belangrijkste is dat je verbanden ziet, zodat je de combinaties kan maken. James Webb Young was hierin een pionier. Ondernemingen en instellingen moeten ervoor zorgen dat ze een systeem in het ontwikkelen van ideeën kunnen krijgen.

Stap 1) Omdat ideeën onstaan uit combinaties van bestaande kennis en concepten, is het belangrijk dat er in eerste instantie bestaande informatie wordt verzameld over een bepaald onderwerp, situatie, consumenten/afnemers, markt, product etc.. Het betreft hier specifieke product/dienst gerelateerde informatie, die aangevuld dient te worden met meer generalistische informatie over bijvoorbeeld trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Besteed tijd aan het zorvuldig verzamelen van deze informatie. Het dient vanuit verschillende invalshoeken verzameld te worden en vervolgens te worden gegroepeerd om er in een latere fase makkelijk combinaties van te kunnen maken.

Stap 2) Het team gaat nu over de ingewonnen informatie met elkaar in discussie. Verschillende meningen komen naar voren door een goede samenstelling van het team. Alle verschillende meningen moeten gehoord worden en moeten vervolgens bezinken. Uiteraard moet er een sfeer gestimuleerd worden waarin alles gezegd kan en moet worden. “Dat werkt niet” is in deze fase niet aan de orde. Hierna is het mogelijk om relaties en combinaties te laten ontstaan. Er komt ineens een stortvloed van ideeën en observaties naar boven en het lijkt een chaos te worden. Dit moet je in deze fase gewoon laten gebeuren en alle suggesties goed vastleggen.

Stap 3) Na een fase van informatie verzamelen en tot je nemen om hierover vervolgens een brainstorm te laten komen, is het nu tijd om even los te laten. Het is belangrijk om hetgeen uit de eerste twee stappen is onstaan, een kans te geven om te laten groeien. Je moet er zelf even niet bewust mee bezig zijn, maar het juist een tijd loslaten.

Stap 4) Na de periode van “loslaten” zullen de team leden ontdekken dat in het onbewuste de informatie en discussie daarover zich toch verder hebben ontwikkeld. Er is een idee aan het ontstaan. Nu gaat men over deze ontkiemde ideeën nadenken en dit denkproces gaat het idee vormgeven. Het gaat concreet worden en vanuit ervaring wordt gewerkt aan de maakbaarheid van het idee waarbij het een steeds duidelijkere vorm krijgt.

Stap 5) Nu komt de testfase: Hoe maken we het idee werkbaar? De praktische en commerciële aspecten komen nu sterk aan de orde. Het team gaat het idee toetsen aan de praktijk en het idee aanpassen. In deze fase moet je met het idee naar buiten, laat zo veel mogelijk (potentieel) betrokkenen hun input geven. Aan het eind van deze fase moet je een positef gevoel hebben over de (markt)acceptatie van het idee. Het hoeft overigens niet altijd te gaan over ideeën voor de externe markt, ideeën voor intern gebruik zijn ook zeer belangrijk.

 

NewRatio

NewRatio verzorgd sessies Commerciële Innovatie via IncrowdSourcing. Via een flexibele methodiek helpen wij ondernemingen om innovatie gestructureerd in de corporate governance op te nemen en daarmee een plek in de organisatie. Hierdoor onstaat een grote bewustwording van de noodzaak en positeve effecten van innovatief werken.

Click op deze llink voor meer informatie

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in brainstorm, Commercieel Innoveren, Commercieel Positioneren, creativiteit, Incrowdsourcing, Innovatie and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s