Was dit te voorkomen?

Dit plaatje zette mij vorige week aan het denken. Het contrast met de positieve energieke speech van Obama, “Yes we still can” en dit bericht op de pagina naast de overlijdensberichten in het NRC was groot. Naast de overledenen stond de lijst met meer dan 180 bedrijven die ontbonden waren en waar ontbinding aanstaande was. Het ging over een periode van slechts drie weken en slechts in de omgeving van Amsterdam. Dit jaar hielden er al 114.000 ondernemingen mee op. Vandaag staat in een artikel in het FD dat ondernemend Nederland niet positief gestemd is.

De lijst in het NRC met allemaal mooie namen en gestart met onderbouwde plannen door ondernemende mensen met veel energie. Waarom staan deze namen op deze treurige pagina? Was dit te voorkomen?

De economie helpt zeker niet, maar dat is in de meeste gevallen niet de belangrijkste reden; de meest ondernemingen overleven namelijk wel. Uiteraard is niet alles controleerbaar, maar anticiperen helpt wel. De managers van de ondernemingen die het niet hebben gered zullen zich vaak en lang afvragen: waar ging het mis? wat hebben we niet gezien? of waar hebben we slecht of te laat gehandeld? “Should I have seen it coming?” vroeg een CFO van een MKB onderneming. Reflectie is heel zinvol, dus waarom gebeurt het vaak zo laat of niet?

Naar jezelf kijken en confronteren

Reflectie levert informatie op. Als je gedwongen wordt om kritisch naar bepaalde aspecten van de onderneming te kijken zet dat een proces in gang. Veel voorkomende uitkomsten rond reflectie zijn echter:

 • het gebeurt niet of niet goed
 • ontkenning van wat men ziet
 • erkenning en non-actie

In alle drie de gevallen vindt er geen adequate actie plaats die kan leiden tot verbetering van de resultaten. Zeker daar waar de externe omstandigheden heel dynamisch zijn, moet men veel sneller en vaker reageren op veranderingen. Dat kan niet als je maar doordraaft op de ingeslagen weg en verwacht dat het allemaal op de lange termijn goed komt. Meestal gebeurt dit namelijk niet.

Angst en onrust

Angst voor de gevolgen is in veel gevallen de oorzaak waarom mensen een serieuze reflectie uit de weg gaan. Je wordt uit je comfort zone gehaald, het gevolg is onrust en wellicht is verandering noodzakelijk. Dit zijn geen zaken waar men op zit te wachten.

 • Een succesvolle ondernemer deelde zijn visie op het spiegelen:

“Het is allemaal al druk en moeilijk genoeg en er moet nog zoveel geregeld worden, dus laten wij nu niet de boel overhoop halen. Het is een kwestie van timing, nu is even niet het goede moment. De crisis laat ook binnen de organisatie zijn sporen na. Ik vind reflecteren nu geen goed moment omdat het niet met de juiste mindset plaatsvindt”.

Een buitenstaander kan zo’n proces begeleiden. Een externe partij is objectiever en heeft de “outside view”. Ook zorgt deze aanpak ervoor dat het proces van reflecteren niet te zeer afleidt van de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers en het management. Hij/zij zorgt er wel voor dat er iets gebeurt. Ook aangaande de sparring partners zijn er vaak argumenten te horen om het niet te doen:

 • kost geld en dat is er niet
 • we kunnen het toch ook zelf
 • wat weet hij/zij nu van onze onderneming
 • wat levert het op
 • is hij/zij wel te vertrouwen, moet ik mijn onzekerheden delen

Kortom het proces van spiegelen wordt regelmatig uitgesteld met het grote gevaar dat je door de realiteit wordt ingehaald.

Waarom zou je verschillende aspecten van de onderneming juist wel regelmatig moeten scannen?

Het spiegelen en jezelf op hoofdlijnen vragen stellen zou een continu proces moeten zijn. Het hoort opgenomen te zijn in de corporate governance van elke onderneming.

 • omdat de onderneming ermee gebaat is. Het geeft een basis voor verbetering van positionering en resultaten en het kan veel ellende voorkomen
 • snel reageren en tijdige verandering geeft een voorsprong op de concurrentie
 • je krijgt er energie van
 • het reflecteert positief op je omgeving (intern en extern)

Doe niet het hele reflectieproces alleen. Het is goed om er eerst zelf mee aan de slag te gaan, maar laat je eigen conclusies valideren door een buitenstaander.

Conclusie

Veel ongewenste situaties bij ondernemingen zijn te voorkomen door zelfkritisch te zijn en de strategie van de onderneming en uitvoering daarvan regelmatig te evalueren. Er zijn middelen om dat voor een deel zelf te doen, maar schuw de kritische houding van een buitenstaander niet. Samen kan je meer bereiken om succesvol te zijn. Een scan en reflecteren hebben veel waarde als het regelmatig terugkerende processen zijn. Ze hebben een signaalfunctie en leiden in eerste instantie tot een bewustwording van de situatie, hetgeen op zich al winst is. Vervolgens zijn er talloze manieren om met de verworven kennis iets te gaan doen.

NewRatio ondersteunt het management van ondernemingen om commercieel succesvol te zijn.

12 November 2012
NewRatio B.V.
Hans Janssen

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s