Over Creativiteit en Innovatief Vermogen

creatieve innovatieInterview 12 dec 2012 met het web magazine Commercieel Excelleren

De toekomst ziet er positief uit, alleen de timing is onzeker. Voor 2013 is de trend samenwerken en creatief, innovatief denken en handelen. Er is geen reden tot uitstel, nu de handen ineenslaan en zorgen dat je in topconditie bent als het tij gaat keren, zodat je dan geen kansen laat liggen.

Wat drijft jou binnen NewRatio?

Janssen: “Commerciële innovatie is mijn passie. Hoe kan je je klanten helpen bij het positioneren in de markt, hun onderscheidend vermogen scherp krijgen en de vertaalslag naar de markt en klanten maken. Ik wil daarbij graag als sparring partner functioneren en met het management de doelstellingen waarmaken. Zowel bij NewRatio als in mijn eerdere functies is dat mijn drijfveer.”

Waarom ben je met NewRatio gestart?

“In een markt met steeds kleiner wordende kwaliteitsverschillen tussen producten en diensten is het niet makkelijk om nog onderscheidend te zijn. Om toch succesvol te kunnen groeien, spelen vooral creativiteit en innovatief vermogen een belangrijke rol. In de praktijk ligt de focus echter vaak op de meer rationele en tastbare aspecten van bedrijfsvoering, waarbij met name cijfers, feiten en het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen de boventoon voeren. Er is dan in de regel minder tijd en aandacht voor gevoel en beleving en innovatief gedrag. Dit terwijl succesvolle ondernemingen in de praktijk keer op keer aantonen dat een betere balans tussen “Ratio” en “Emotie” de sleutel is voor succes. Ik streef ernaar om deze juiste balans te vinden en met een innovatieve benadering ondernemingen succesvol te maken. Om deze filosofie in de praktijk te brengen heb ik, samen met mijn business partner Wouter Lagendijk, NewRatio opgezet.
Ook ben ik er van overtuigd dat ondanks alle kwaliteiten die binnen een onderneming aanwezig zijn, reflectie en een externe blik zorgen voor meerwaarde. In die zin past een klantbetrokken benadering goed bij onze overtuiging. NewRatio doet het samen met de klant.”

Wat is je werkwijze bij NewRatio?

“Onze primaire doelgroep is het MKB. Als business coach help ik organisaties bij het bewerkstelligen van een sterke commerciële positionering. Samen met de klant bepalen wij waar en hoe de onderneming zich commercieel kan versterken. Ik werk dan met een uitgekiend stappenplan. Door samen met de klant op te trekken en door ook verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering is de kans op succes groot. Het zal niet gebeuren dat er van NewRatio een advies op hoofdlijnen komt dat vervolgens in een la verdwijnt. Ik geloof sterk in een gefaseerde en geïntegreerde aanpak; “de juiste acties op het juiste moment” en “van begin tot eind, van idee tot realisatie”. Onze business coaches werken nauw samen met specialisten op terreinen zoals conceptontwikkeling, communicatie, online marketing en sociaal media, commerciële training, web development en creative design. De combinatie van de business coach als diepe generalist en specialisten met productkennis vormen het ideale team voor onze klant.”

Wat doe je dan precies?

“Als Business Coach adviseer ik klanten op strategisch, tactisch en creatief uitvoerend vlak bij het verbeteren van de commerciële resultaten. De focus ligt op “praktisch en meer omzet”. Dit is wat ik mijn hele carrière heb gedaan.
Samen met de klant doorloop ik een drietal fasen: Ten eerste strategisch. Wij gaan onder andere in op de producten en diensten (speerpunten en bijproducten en hun waarde), de doelgroepen (segmentatie) en de klantprocessen. De sterktes en zwaktes van de onderneming worden geanalyseerd. Tevens kijken we naar het merk met haar identiteit en waarde. Aan het eind van deze fase zijn de doelstellingen van de klant helder en scherp in beeld.
Ten tweede tactisch. Hoe brengen wij de propositie op de meest effectieve wijze naar de markt. Welke benadering werkt wel en welke niet. Uiteraard per product en per doelgroep.
En als derde de creatie en uitvoering. Welke communicatie middelen zijn het meest effectief, hoe geven we ze de juiste lading en uitstraling (look and feel) voor een maximale ROI. Hoe werkt de commerciële organisatie het meest effectief en welke structuur en vaardigheden zijn daarbij nodig.”
De praktijk leert ook dat veel doordachte plannen uiteindelijk niet of niet goed worden uitgevoerd. Als alles klaar is voor uitvoering, lijkt de aandacht vaak te verslappen. De problematiek komt vaak bij diverse afdelingen te liggen die hun gewone werk hebben en niet zitten te wachten op extra projecten. Als business coach wil ik de relatie met onze klant in stand houden en wil daarom zorg dragen voor een succesvolle implementatie. We kunnen gaandeweg het project bepalen of de doelstellingen zijn gehaald en waar nodig bijsturen. Ook kan ik, waar gewenst, afdelingen met onderdelen van de uitvoering helpen.

Hoe zie jij de toekomst?

Janssen: “Ik wil graag even stilstaan bij de toekomst. Ik verwacht er veel van in positieve zin. Ik schat in dat de economie ergens in 2013 herstel zal laten zien en dat geeft weer kracht. Echter, ik verwacht nog veel meer van alle mensen die kansen zien er zich daar op focussen en niet afwachten. Hun positieve energie zal voor resultaten zorgen en aanstekelijk werken op anderen, zowel binnen als buiten hun onderneming. Voor het management ligt er de mooie taak om in 2013 een positieve flow door de organisatie te laten gaan die medewerkers stimuleert. Dit zal zijn vruchten afwerpen.
Ik denk dat voor 2013 creativiteit, samenwerking en lef trendsetting gaan worden. Met NewRatio wil ik ook groeien en juist nu anticiperen op betere tijden voor ondernemend Nederland. Mijn ambitie is om te zorgen dat ondernemingen klaar zijn om ten volle te profiteren van de betere tijden die er toch een keer aan gaan komen. Dit is mede de reden dat wij nieuwe business coaches zoeken, die samen met ons commerciële innovatie in Nederland een stap verder helpen.” aldus een zelfverzekerde Janssen die met zijn onderneming doelgericht organisaties helpt om de juiste stappen te zetten.

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Commercieel Innoveren, Commercieel Positioneren, creativiteit, Innovatie and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s