Geen toekomst voor verzekeraar en intermediair oude stijl

    Insurance trends                       

—————————PERSBERICHT—————————

 Amsterdam, 1 juli 2013

 

Miljoenen marketing euro’s in de verzekeringsbranche worden verkwist. Honderden intermediairs verdwijnen elk jaar van de markt en het  gemiddelde inkomen van de directeur/eigenaar van een intermediair is gedurende de laatste 4 jaar met ongeveer 50% gedaald tot €48.000 per jaar.

 Huidige ontwikkelingen in de verzekeringsbranche vereisen drastische verandering van de commerciële strategie. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal spelers in de branche verder afnemen.

De markt voor verzekeraars en het intermediair is drastisch veranderd en blijft in beweging. Dit vraagt om een nieuwe marketing- en verkoopbenadering.

Hans Janssen (NewRatio) en Pieter van Driel (Get Better) hebben over dit onderwerp commercieel verantwoordelijke managers bij verzekeraars en het intermediair geïnterviewd. Daarnaast is er deskresearch gedaan. De uitkomsten zijn hieronder samengevat. Binnenkort wordt een kwantitatief onderzoek bij het intermediair gestart.

Moeilijke markt die richting zoekt en consument die niet wil betalen voor advies

De omzet in niet-adviesgevoelige verzekeringsproducten is stabiel, maar heeft zijn plafond bereikt. Dit resulteert in een vechtersmarkt met vooral prijsconcurrentie waardoor de marges onder druk staan. Voor het intermediair is de markt nog moeilijker. Het provisieverbod op adviesgevoelige producten raakt het intermediair aangezien consumenten niet willen betalen voor advies. Actie is nu noodzakelijk.

De grip van de verzekeraar op de klant is minder geworden, waardoor verzekeraars nu vaker klanten gaan zoeken via het directe kanaal. Zij geloven dat, met name voor niet adviesgevoelige producten, de consument zijn zaken zelf graag wil regelen. Dat is sneller en goedkoper. “Het intermediair krijgt hier ook mee te maken. Het zal met creatieve oplossingen en nieuwe concepten moeten komen en zo de meerwaarde en het onderscheidend vermogen voor de klant aantoonbaar maken”, aldus Hans Janssen.

 foto Types-of-insurance

Marketing- en verkooptactiek moeten beter aansluiten bij de huidige marktontwikkelingen, zodat de ROI van marketing en verkoop omhoog gaat.

Een aantal verzekeraars geeft aan dat in het algemeen veel marketingcampagnes verlieslatend zijn. Ook durft men in zijn algemeenheid niet te stellen dat het marktaandeel hierdoor toeneemt. De effectiviteit van alleen maar massamediale merkgerichte marketing wordt door veel verzekeraars betwist.

Kleinschalige marketing krijgt meer aandacht en de verzekeringsbranche volgt daarbij een aantal andere sectoren. Het internet en met name Facebook zal nog meer worden ingezet als distributiekanaal. De klant dient centraal te staan, niet het product of de dienst. Een deel van de marketingbudgetten voor massamediale en merkgerichte marketing, wordt voorzichtig ingezet op kleinschalige en klantgerichte campagnes. Ook dringt het besef door dat niet alle klanten hetzelfde zijn en dat marketing en verkoop  meer gericht moeten zijn op specifieke groepen consumenten. Daarnaast moeten zowel het intermediair als verzekeraars beseffen dat zelfs bij de verkoop van verzekeringen de beleving een rol moet gaan spelen bij het prikkelen van de klant.

Een aantal verzekeraars kijkt bij omzetgroei ook naar verkoopkanalen van derden; een gezamenlijke klantbenadering en productcombinaties bedenken om klanten te werven.

Zorg ervoor dat de klant enthousiast wordt wanneer hij/zij benaderd wordt. Doelgericht de juiste persoon met de juiste boodschap benaderen op het juiste moment en op een manier die past bij die persoon. Pieter van Driel: ”Dit is een hele andere manier van communiceren met de klant.  Momenteel is dit de grootste uitdaging.”

 NewRatio richt zich op het behalen van betere resultaten door commerciële innovatie

Get Better helpt bedrijven om hun potentieel beter te benutten

____________________________________________________________________

Noot voor de pers, niet voor publicatie:

NewRatio richt zich op betere resultaten door commerciële innovatie. Als business partner begeleidt NewRatio ondernemingen bij het gehele proces van strategieontwikkeling, marketing & sales tactiek tot aan creatie en uitvoering. Onderzoek is in veel gevallen een goede basis om mee te starten. www.newratio.com

NewRatio Facebook

Hans Janssen heeft een brede ervaring in commerciële en financiële functies in de financiële dienstverlening en in het bedrijfsleven. LinkedIn profiel

T: +31620950996 E: hansjanssen@newratio.com

Get Better heeft 20 jaar ervaring in de verzekeringsbranche en helpt bedrijven hun potentieel (intern en in de markt) beter te benutten. Onderzoek is slechts een van de middelen die ze daarvoor inzetten. http://www.beter-worden.com

Pieter van Driel heeft brede ervaring als consultant en projectmanager in de financiële dienstverlening. LinkedIn profiel

T: +31613139380 E: pieter@beter-worden.com

UW COMMENTAAR WORDT OP PRIJS GESTELD

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Commercieel Innoveren, creativiteit, Customer Experience, Intermediair, Klantbeleving, Klantgericht ondernemen, Klantonderzoek, Marketing, sales en marketing, Strategie, Verzekeringen and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s