Van idee naar markt en verdere groei

ImageVeel ideeën komen tot stand in de afstudeerfase of korte tijd daarna, maar ook bij bestaande ondernemingen die verder willen groeien. Helaas komen veel van deze nieuwe ideeën niet tot volle wasdom en bereiken zij de markt niet. Als de markt wel bereikt wordt komt na enige tijd de fase van doorgroei, die weer z’n eigen uitdagingen kent.

Een meer actieve begeleiding van ondernemers zal leiden tot het beter benutten van mogelijkheden en het voorkomen van moeilijkheden in de verschillende fasen van ontwikkeling waardoor ideeën wel tot successen leiden.

Een goed idee is in feite de basis voor innovatie. Een idee kan als succesvol worden bestempeld als er sprake is van de volgende twee voorwaarden. Er moet toegevoegde waarde in het idee besloten liggen en daarnaast moet het idee en de innovatie geaccepteerd en omarmd worden door de markt. Dat laatste, de commerciële kant van de innovatie, wordt vaak veronachtzaamd. Het gevolg is dat er geen financiering wordt verkregen en dat het idee in schoonheid sterft. Het idee haalt de markt niet en als dit wel lukt komt het desondanks niet tot volle wasdom. Dit houdt innovatie tegen, stimuleert geen ondernemerschap, remt potentiële investeringen en werkgelegenheid. In zijn algemeenheid remt het de vooruitgang en welvaart van een land.

Image

Het is mijn wens om mijn brede kennis, ervaring en netwerk in te zetten als sparring partner/business coach om kleine en middelgrote ondernemingen succesvol te maken. Mijn ondersteuning als business coach ligt daarbij op het snijvlak van commercie, financiering en de mens.

Innovatieve ondernemers ondersteunen/coachen bij de ontwikkeling van hun ideeën tot aan een succesvolle markt positionering en daarna de groei. Het is geenszins de bedoeling om de leiding te nemen, maar juist een bijdrage te leveren om de innovator zelf succesvol te laten worden. Ik zal een coachende en ondersteunende rol spelen in de verschillende ontwikkelingsfasen van de onderneming naar verdere groei.

Essentieel bij de ondersteuning en coaching is om ook de juiste balans te vinden tussen de wensen van de ondernemers, investeerders en de markt.  Op het juiste moment een goede afstemming vinden is belangrijk.

Commercie: onderzoek, marketing/communicatie, sales

Financiering: eigen en vreemd vermogen

Mens: coaching naar succes, netwerken gebruiken, behulpzaam bij invullen van posities

Samenwerking met alle partijen die er bij gebaat zijn dat ondernemers met goede ideeën geholpen worden bij het succesvol ontwikkelen van die ideeën tot commercieel succesvolle innovaties en bloeiende ondernemingen.

Januari 2014

Image

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Commercieel Innoveren, Commercieel Positioneren, creativiteit, Groeistrategie, Innovatie, Klantgericht ondernemen and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s