Vooruitgang boek je niet alleen, samen ben je sterker

Het ontbreekt in Nederland niet aan ideeën, maar toch….

Ondernemers lopen nog steeds over van enthousiasme om hun onderneming verder te laten groeien en nieuwe kansen te benutten. Herken je dit ook? Ik zie het als signaal dat de drive er zeker is. Toch komt het veel te vaak voor dat ondernemingen na de eerste twee tot drie jaar tegen een muur op  lopen en de energie er langzaam uitloopt. Omzet loopt terug, cash flow en financiering drogen op en de ondernemer verliest het vertrouwen en zijn emotionele kracht neemt af. In het ergste geval is het einde oefening.

idea growth

Ik sprak de laatste maand met een drietal ondernemers die klaagden dat ze  “alles” in de groei van hun onderneming hadden gestopt: tijd, geld en al hun energie, maar dat ze in een dal terecht waren gekomen en geen (eenvoudige) uitweg zagen. Een aantal ondernemers kiest er vervolgens voor om te stoppen. Hun redenering: het is onverstandig om door te gaan en “throwing good money after bad”. In veel gevallen is deze redenering juist, maar hadden ze het kunnen voorkomen?

De inside out case

De ondernemer die met een HR Platform complexe expertise bij elkaar brengt startte zijn bedrijf 4 jaar geleden met zijn twee partners. Veel interesse, een aantal klanten en een groeiende data base zorgden voor twee mooie jaren na de start. De techniek werd gedurende de eerste jaren doorontwikkeld en het grootste deel van het beschikbare geld ging in deze ontwikkeling zitten. Na jaar drie begon het tij te keren, minder activiteit, minder nieuwe klanten, geen nieuwe initiatieven en een economie die zeker niet meehielp. Met wat noodsprongen heeft de onderneming het nog een paar jaar gered, maar is toen gestopt. Deze ondernemer is zeker niet de enige die dit overkomt.

Samen met de initiatiefnemers hebben we een aantal gesprekken gevoerd om te komen tot de kern van het probleem, waar ze een aantal jaren mee geworsteld hebben.                           Het bleek dat de drie initiatiefnemers alles met elkaar bespraken en veel brainstorm sessies met elkaar hielden. Ook met medewerkers onderzochten ze hoe ze op verschillende gebieden “beter konden worden” of het nu finance, marketing/sales of productontwikkeling was of de organisatiestructuur en strategie. Aan alle essentiële ondernemingsactiviteiten werd aandacht besteed. Mijn vraag was dan ook: Waarom denken jullie dat het toch niet lukte?

Het antwoord: Er kwam te weinig nieuws uit de besprekingen en bijeenkomsten. Wij borduurden steeds voort op dezelfde thema’s. Wij probeerden aan onze strategie vast te houden, maar er ontstond gaandeweg ook divergentie. Men ging meer vanuit eigen discipline vooruitdenken en verloor de toekomstvisie van de onderneming uit het oog. We dachten ook teveel alleen vanuit onze eigen ervaring en visie die wij om moesten zetten in acties. We konden elkaar niet goed meer prikkelen.

Mijn conclusie is dat er uitsluitend inside out gewerkt werd. Alles werd zelf bedacht met mensen binnen de onderneming. Er was geen aandacht voor de outside view die een ander licht op de zaak zou kunnen werpen. Het ontbrak aan echt leiderschap dat ook zoekt waar de relevante ervaring en kennis buiten de onderneming zit en naar wegen om deze kennis en ervaring te gebruiken. Men maakte het zichzelf daardoor onnodig moeilijk.

De misvatting is dat men de eigen onderneming het beste kent en dat men dus alles ook het beste zelf kan oplossen. “Buitenstaanders komen en gaan en uiteindelijk heb je er niet veel aan en wordt je toch weer op jezelf teruggeworpen”. Ook deze redenering is niet juist. 

outsiders

Hoe gebruik je kennis en ervaring buiten je eigen onderneming

Om constant alert te blijven op kansen en bedreigingen en om je eigen onderneming en de mensen scherp te houden is hulp van buiten de beste manier. Ik denk dan niet aan een Raad van Commissarissen. Bij reflectie, ontwikkeling, innovatie en groei is de controlerende rol niet wat je zoekt. Je wilt spiegelen, je wilt je ware gedachten delen, ook je twijfels. De outsider moet je dus volledig kunnen vertrouwen. Het moeten mensen zijn die naast de rationele kant van ondernemen ook de emotie hoog in het vaandel hebben en een hoge mate van empatisch vermogen hebben. Noem het een raad van advies,  of klankbord groep, coaches of reflection board, inspiration team; what’s in the name. Het gaat erom dat je een niet te groot team (3-4) hebt dat je regelmatig bij elkaar haalt met vooraf geselecteerde onderwerpen die voor jou en de onderneming belangrijk zijn. Het moet zo’n goed team zijn dat je gedurende het jaar ook met de teamleden individueel kan sparren. Als de relatie eenmaal is verstevigd, zal het team een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn dat graag haar ervaring en ook, niet onbelangrijk, haar netwerk ter beschikking zal stellen aan jouw onderneming.

De contactmomenten met het team moeten professioneel zijn en voorbereiding door beide partijen is gewenst. De onderwerpen van aandacht moeten selectief gekozen worden zodat ideeën zich daaromheen kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten de bijeenkomsten vooral een informeel karakter hebben. Dat geldt ook voor de setting. Tenslotte dient er continuïteit te zijn in de samenwerking met het team.

ervaring en netwerk

Conclusie

Zorg dat je er niet alleen voor komt te staan. Gebruik naast je collega’s ook outsiders die heel anders tegen zaken aan kunnen kijken. Zie dit vooral als een kans. Ondanks dat je dit kan bereiken door veel met anderen te praten op verschillende gelegenheden, is het goed om het wat minder vrijblijvend te maken. Creëer een kleine groep van mensen die dicht bij jou en de onderneming staan en die je bijstaat om je successen te realiseren.

September 24, 2014

Hans Janssen

 

 

 

 

 

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in brainstorm, Business Coaching, Coaching, creativiteit, Groeistrategie, Innovatie, Ondernemen, Strategie, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s