Een effectieve Raad van Advies, hoe bouw je die?

advies

De manager/ondernemer en zijn advies(eurs)

“Kan ik het niet beter zelf doen, ik ken mijn eigen bedrijf toch het beste”. “Het kost tijd en geld om een adviseur goed te informeren over wat de issues precies zijn”. “Ik heb het niet zo op adviseurs die mij vertellen wat ik moet doen”. “Wat levert zo’n adviseur nou eigenlijk op”? “Een adviseur die rondloopt in het bedrijf zaait onrust onder het personeel”. “Mijn eigen mensen zouden het probleem op moeten lossen”.

Deze opmerkingen heb ik over de jaren heen regelmatig gehoord. Ik trek dan de conclusie dat de adviseur zich blijkbaar niet goed weet te presenteren en zijn waarde niet voor het voetlicht krijgt. Na een gesprek loopt de ondernemer of manager blijkbaar niet met hem weg, is nog niet overtuigd. In veel gevallen wordt vervolgens door de adviseur geconcludeerd dat de manager of ondernemer eigenwijs is of niet open staat voor een externe view. Dat is te simpel.

De adviseur denkt vaak dat hij als specialist moet laten zien dat hij het echt weet en dat het dan logisch is dat zijn advies opgevolgd wordt. Hij is immers de expert. Als dat niet direct gebeurd slaat twijfel toe en wordt hij vaak meer pushy. Zijn klant heeft een probleem, hij heeft als adviseur de oplossing en toch komt hij niet verder met zijn klant. Er is geen connectie.

Deze situatie is zowel voor de adviseur als voor de ondernemer/manager ongewenst. Ik wil deze situatie benaderen vanuit de ondernemer en dit keer niet vanuit de adviseur of coach/ mentor. Ook wil ik met name naar de Raad van Advies kijken en niet zozeer naar een adviseur specialist of individuele coach/mentor.

Een Raad van Advies

Ondernemers doen er goed aan om naast specifiek advies dat van tijd tot tijd nodig is voor speciale situaties, in een vroegtijdig stadium een RvA in het leven te roepen. De RvA groeit in dat geval met de onderneming mee en is dan doorgaans zeer berokken met het overall succes van de onderneming. De RvA onderscheidt zich van de adviseur door een continue betrokkenheid op een veelheid van issues die de onderneming als geheel aangaan. Het is op zichzelf geen orgaan dat ad hoc problemen zelf oplost zoals een adviseur en ook geen controlerend en toezichthoudend orgaan zoals de RvC. De RvA is meer een sparringpartner en klankbord voor de ondernemer/manager. Hij coacht de ondernemer en manager in hun voortdurende gedachteproces rond de onderneming. Wil een RvA succesvol zijn, dan dient deze door de ondernemer of directie met zorg te worden samengesteld en dient er een serieuze en professionele relatie ontwikkeld te worden.

Hoe kies je leden van de RvA? In mijn optiek zijn de volgende aspecten belangrijk:

 • Laat het emotionele minstens zo zwaar wegen als rationele aspecten zoals kennis en ervaring. Hoe voelt het!
 • Kies mensen die anders zijn dan jijzelf. Ze moeten iets toevoegen aan jouw sterke eigenschappen, jou kunnen uitdagen en anders tegen zaken aankijken dan jij dat doet. Daarnaast is het goed als leden van de RvA jouw minder sterke kant compenseren.
 • Zoek naar mensen die inspireren, mensen die out of the box kunnen denken en zaken met een zeker lef benaderen. Het kan geen kwaad als zij de ondernemers en directies van tijd tot tijd in positieve zin confronterend benaderen.
 • Je moet de leden volledig kunnen vertrouwen. Je wilt al je gedachten en twijfels bij een RvA kunnen neerleggen, dus vertrouwen is key.
 • Zorg voor een goede mix binnen de RvA en zorg vooral voor voldoende generalisten, verschillende soorten ervaring en verschillende persoonlijkheden. Houd er wel rekening mee dat het belangrijk is dat de leden goed met elkaar overweg kunnen. Het moet een team worden dat met elkaar het beste voor jouw onderneming wil en kan bereiken.

Wat vraag je aan potentiële RvA kandidaten?

 • Begin tijdens het gesprek snel over emotionele kanten van de rol. Bij emotionele vragen kom je snel op bij de persoonlijkheid terecht en leer je over het karakter van de kandidaat. Kennis en ervaring zijn eenvoudiger te bepalen en komen later aan de orde.
 • Wees zeer open over wat jou bezighoudt en observeer hoe daarop wordt gereageerd.
 • Vraag ook bij welke vorm van RvA de kandidaat zich het meest prettig voelt en hoe hij zijn adviesrol uit zou willen voeren.
 • Vraag hem naar specifieke ervaringen in zijn rol als adviseur/sparringpartner. Aan de hand van voorbeelden van ervaringen kom je veel over zijn stijl te weten.

raad van advies

Wat kenmerkt dan een goed lid van de RvA? Naast de aspecten die ik noemde bij het kiezen van een geschikte kandidaat, wil ik nog een aantal eigenschappen noemen die een goede adviseur onderscheiden van de middelmaat.

 • Een goede kandidaat voor een RvA is als adviseur meer coachend  dan dat hij oplossingen voorschrijft. Hij helpt je bij het vinden van de beste oplossingen.
 • Een goede adviseur helpt je om jouw vragen en de door jou te nemen beslissingen in een andere context te zetten. Hij geeft je een andere invalshoek.
 • De echte adviseur helpt bij het verbinden van zijn relevante contacten met de onderneming. Hij zal niet zelf voortdurend de oplossing willen bedenken, maar zorgt dat de oplossing er komt. Hij gaat er niet van uit dat de ondernemer/manager van hem verwacht dat hijzelf de oplossing moet bedenken.
 • De goede adviseur kent met name de doelstellingen en strategie van de ondernemer en heeft een goed gevoel over hoe de ondernemer/manager deze doelstellingen wil verwezenlijken
 • Hij gaat uit van de vele capaciteiten van de ondernemer/manager zelf en is met name een sparring partner en activeert de eigen kwaliteiten van de ondernemer/manager die nodig zijn om de onderneming succesvol te maken.
 • Uiteraard kan de goede adviseur goed luisteren en kan zich verplaatsen in zijn klant.

Creëer engagement

Als je jouw RvA bij elkaar hebt, zorg dan dat er een team van gemaakt wordt en dat ze als team gecommitteerd zijn. Net zoals jij met je sparring partner werkt, zo zou jouw hele RvA ook met elkaar en met jou moeten werken. Het is aan de ondernemer om er een team van te maken en om engagement van de RvA te krijgen. Je kan dat doen door de RvA goed te informeren over plannen en issues. Daarnaast moet je de RvA ook om hulp vragen. Vertel ze waar jou twijfels en prioriteiten liggen en vraag hun input. Maak ook snel duidelijk wat je van ze verwacht en verdoe hun tijd niet. Stuur emails met concrete vragen. Bouw ook individueel relaties op met je adviseurs. Dit is moeilijk tijdens een paar formele bijeenkomsten. Het vergt dus ook één op één aandacht. Organiseer op regelmatige basis bijeenkomsten met een uitdagende agenda en in een goeie omgeving.

Ga dieper op zaken in die echt belangrijk voor jou zijn. Geef de RvA voldoende informatie zodat ze zich goed kunnen voorbereiden. Het zijn professionals die het doorgaans druk hebben en dus hebben ze een duidelijke voorkeur voor een agenda met een paar specifieke onderwerpen waarop ze zich voor kunnen bereiden i.p.v. een lange lijst met algemene punten.

Het is meestal geen probleem als je stevig gebruik maakt van jouw RvA, als het maar gericht is en professioneel. Maak geen misbruik van hun tijd en zorg voor een adequate vergoeding als tegenprestatie indien je voor langere tijd een gecommitteerde RvA wilt vasthouden die begaan is met jouw onderneming. De rol van een RvA is niet vrijblijvend.

Als jij op de juiste manier met je RvA omgaat is het een uiterst zinvol instrument.

Conclusie

Een RvA is  zeer nuttig voor bijna iedere onderneming en biedt, mits goed gebruikt, meer dan alleen een RvC of een gespecialiseerde adviseur. Wil je als ondernemer of directie optimaal gebruik kunnen maken van een RvA, dan dien je er wel zorgvuldig mee om te gaan. Dit begint met de juiste selectie van de leden en vervolgens de manier waarop jij er als ondernemer/manager mee gaat werken. Tenslotte hangt het succes van een RvA af van wat voor soort relatie je met de individuele leden en met het team als geheel weet op te bouwen.

Hans Janssen

14 november 2014

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Business Coaching, Coaching, Leadership, Leiderschap, Ondernemen, Raad van Advies and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Een effectieve Raad van Advies, hoe bouw je die?

 1. Goed stuk. Verdient aandacht bij elke (MKB) ondernemer die zijn zaak serieus neemt.
  zie in dat verband ook mijn column: ‘Over droeftoeters & ondernemers’ https://www.linkedin.com/pulse/20141207142901-36576372-over-droeftoeters-ondernemers?trk=prof-post

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s