Succesvolle ondernemer gebruikt zijn netwerk en creëert betrokkenheid

samen-kunnen-wij-meer-bereiken-40479630

Samen bereik je meer. Twee voorbeelden van ondernemers              

Er zijn veel ondernemers en ook leiders van bedrijven die het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Dit geldt niet alleen voor startende ondernemers, maar ook voor die ondernemers die hun onderneming na een aantal jaren noodzakelijkerwijs zullen moeten aanpassen. Bedenk daarbij één ding: alleen zal je het niet redden, het is een verkeerde houding.

 • Alleen ondernemen kost onnodig veel tijd
 • Bij ondernemers en managers die veel alleen willen doen, zal gebrek aan kennis en ervaring snel tot problemen leiden door het maken van verkeerde keuzes
 • Ondernemers die het alleen doen, laten kansen liggen
 • Bij alleen opereren gaat je energie niveau omlaag en ontbreken prikkels

outsidersDe voordelen van het gebruik van outsiders

De meest gehoorde argumenten voor het gebruik van outsiders bij het ontwikkelen van je onderneming betreffen meer kennis, ervaring en “outside view”. Een niet te onderschatten voordeel bij het inzetten van derden voor jouw onderneming is het feit dat er in bredere kring over gesproken wordt. Dat leidt vaak weer tot reacties waar je iets mee kan doen. Ik wil in het kort een tweetal ondernemers ter sprake brengen die na hun idee vorm gegeven te hebben besloten om er een echte onderneming van te maken en hiervoor bewust zwaar leunen op hun netwerk.

Twee praktijkvoorbeelden

CarJon

Een onderneming heeft een idee ontwikkeld van een nieuwe app voor de digitale muziek branche. Aangezien het project zich nu in een “go to market” situatie bevindt, noem ik geen namen en details. Ik wil in dit blog vooral aandacht geven aan de benadering tot samenwerking die deze ondernemer, die ik CarJon zal noemen, bewust heeft gekozen. In mijn beleving zou dit de aanpak moeten zijn voor veel startende en doorgroeiende ondernemers.

CarJon had een verleden in de muziekwereld en kreeg op een avond een idee. Altijd naar muziek kunnen luisteren die je mooi vindt en waar je op een bepaald moment behoefte aan hebt. Dit zou voor veel meer muziekluisteraars, maar ook voor zakelijke gebruikers eenvoudiger bereikbaar moeten zijn. CarJon vindt dat de digital music business nog veel persoonlijker moet worden. Een aantal weken bleef hij met het idee rondlopen en ontwikkelde het in zijn hoofd. Voor CarJon werd het duidelijk. Hij schreef nog niets op, maar maakte de droom in zijn hoofd wel concreet.

De droom en het idee waren er, maar toen volgde de confrontatie van de droom met de werkelijkheid. CarJon realiseerde zich dat hij enorm veel kennis en ervaring nodig had, waarover hij zelf niet beschikte. Toen hij zich dit realiseerde, werd het ook duidelijk dat een hele andere aanpak nodig was om zijn bedrijf tot een succes te maken. Hij zou heel veel hulp nodig hebben, maar hoe krijg je die hulp op een slimme manier.

Hij selecteerde uit zijn netwerk een 15 tal mensen met verschillende achtergronden, die in de beginfase van zijn onderneming belangrijk zouden (kunnen) zijn. Hij benaderde ze persoonlijk en liet merken dat hij ze nodig had, dat ze belangrijk voor hem waren. Hij wist zijn uitgebalanceerde idee enthousiast te brengen en vroeg de 15 netwerkcontacten naar meningen en mogelijke hulp. In relatief korte tijd was hij met velen in discussie, kreeg feedback en kon stappen zetten. Gaandeweg kon hij ook een aantal mensen een vaste rol aanbieden in het bedrijf tegen financiële vergoeding of gebruikte hij een andere vorm van beloning om mensen bij het bedrijf te betrekken. Naast cash en aandelen, bijvoorbeeld gratis gebruik van zijn uitvinding, maar ook ander soort giften zoals entertainment etc. Hij ging er creatief mee om maar zorgde vooral dat de mensen het leuk vonden om een bijdrage  te leveren en niet het gevoel kregen misbruikt te worden.

Je denkt nu vast: dat klinkt vrij logisch. Dat is echter niet zo als ik om mij heen kijk. Ik zie veel ondernemers alleen voortploeteren. De reden is dat ze vaak geloven dat ze alles zelf moeten en kunnen doen. Het is immers hun bedrijf en je moet laten zien dat je het zelf kan. Jammer, want dit betekent een gemiste kans. In bijna alle gevallen zal een ondernemer niet in staat zijn om op succesvolle wijze een onderneming op te starten of te laten groeien als hij het alleen wil doen. Belangrijk is ook het besef dat dit helemaal niet nodig is en dat jouw goede relaties bijna altijd bereid zijn om te helpen. In plaats van voort te ploeteren adviseer ik te doen wat CarJon deed en na te denken hoe je je contacten op een slimme en goede manier aan je kan binden. Maak hiervoor een plan, gebruik je enthousiasme en steek ze daarmee aan. Laat ook keer op keer merken dat de contacten belangrijk voor je zijn en waardeer dit op een goede manier.

D&D

Een onderneming in mode accessoires werd gestart door een tweetal mensen (D&D), zonder een breed netwerk en zonder veel ervaring met ondernemen en kennis van financiën, marketing, productie en organisaties. D&D zaten bij elkaar en concludeerden: “eigenlijk hebben we voornamelijk een idee dat wij zelf fantastisch vinden en willen wij het graag tot en succes brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken. Maar wat nu dan?”

Al snel bleek dat ze toch weer iemand kenden die goed thuis was in design en vormgeving. Met haar werd besproken hoe ze haar netwerk konden gebruiken. Vervolgens ontdekten ze dat een andere relatie inmiddels getrouwd was met een marketing specialist. Met veel enthousiasme wisten ze het groepje uit te breiden en na een paar maanden besloten ze tot een team meeting waar 9 mensen aanwezig waren met verschillende achtergrond, kennis en ervaring. Niemand kende elkaar, maar het enthousiasme en doorzetten van D&D brachten de mensen bij elkaar en er ontstond een gezamenlijk enthousiasme om te helpen en een rol te spelen. Er wordt nu aan marktonderzoek gewerkt, een haalbaarheidsanalyse gemaakt en aan het design gewerkt. Ondertussen wordt er verkend bij industrie experts en ook al bij potentiële investeerders en klanten. Gekozen is voor een laagdrempelige aanpak omdat er eerst voornamelijk verkennend opgetreden wordt. De teamleden communiceren nu ook onderling waardoor de snelheid er goed in zit.

Mijn suggestie is altijd om snel naar buiten te treden en te gaan verkennen en je idee te laten valideren door verschillende externe partijen binnen, vooral ook buiten je eigen netwerk. Dat leidt tot veel snellere vooruitgang en meer overwogen beslissingen dan wanneer je als ondernemer binnen de “veilige” muren van je bekende eigen plek blijft zitten. “Trek er snel op uit” en valideer.
samenipvalleen

Conclusie

Ondernemers moeten in een vroeg stadium hun idee onder de aandacht brengen van mensen in hun netwerk die zouden kunnen helpen. Wees niet bang, als je het op een open en positieve manier doet wil men in de meeste gevallen graag helpen. Denk daarbij ook: alle kleine beetjes helpen. Mijn slogan “Samen meer Bereiken” werkt echt, want iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en kan bijdragen het geheel. Ondernemers onderschatten vaak de bereidwilligheid van contacten om te helpen. Men wil helpen als je het maar duidelijk vraagt.

Interessante tips hoe je effectief kan netwerken door Jim Pulcrano van IMD. Echter, ik adviseer sterk om als eerste in je eigen netwerk te zoeken, dichtbij en vertrouwd. Snel zullen dan nieuwe outsiders in beeld komen waar je iets mee kan.

Hans Janssen

5 maart 2015.

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Business Coaching, Groeistrategie, Innovatie, Leiderschap, Ondernemen, Start-up and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Succesvolle ondernemer gebruikt zijn netwerk en creëert betrokkenheid

 1. Roeland Heijmerink says:

  Als al die pakweg 120.000 mkb ondernemers die het zwaar hebben, zich hiervan bewust zouden zijn, dan kunnen ze ook met hun bedrijf geld verdienen.
  Roeland Heijmerink

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s