Ondernemers die starten of doorgroeien maken kans op een geldprijs. Presenteer jezelf sterk.

Pitch4More: een initiatief van Rabobank

Rabo Pitch4More is een pitchwedstrijd voor Amsterdamse ondernemers met een goed business idee die willen starten of hun jonge bedrijf willen laten groeien. De winnaars van Rabo Pitch4More ontvangen een geldbedrag dat kan bijdragen aan het realiseren van hun ambitie. Bij Rabo Pitch4More zijn de volgende prijzen te winnen: één eerste prijs van € 7.500,-, één tweede prijs van € 5.000,- en één derde prijs van € 2.500,-.

Hier vind je meer achtergrond over het initiatief.

 Win met een beter Business Plan

businessplan

Je wil de lezer prikkelen, je wil dat hij of zij verder leest, dat hij of zij vervolgens meer van je wil weten en je wil zien en spreken. Hou dit in gedachte wanneer je je businessplan schrijft. Verplaats jezelf in de lezer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Waarom

 • Waarom heb je de onderneming gestart
 • Welk probleem wil je aanpakken en wat is jouw oplossing
 • In welke zin is jouw propositie uniek en innovatief
 • Wat is je verdienmodel

Wat en hoe

 • Hoe werkt jouw oplossing (product of dienst)
 • Hoe zit het met de uitvoerbaarheid

De markt en marketing

 • Wat heeft je marktonderzoek opgeleverd
 • Wat zijn de USP’s van jouw product of dienst, gezien vanuit de afnemer/consument
 • Wat zijn je marktsegmenten en hoe groot zijn ze
 • Welk marktaandeel verwacht jij te kunnen halen (hoe en waarom)
 • Hoe zit het met de concurrentie, wat is daarbij jouw positie
 • Hoe ga je de doelgroepen benaderen (wat is je go-to-market strategie)
 • Hoe bereik je de markt en wat zijn de distributiekanalen
 • Wat zijn de kosten die je gaat maken voor marketing, sales en promotie

Management team en organisatie

 • Hoe is je team samengesteld, wat onderscheidt de verschillende leden
 • Wat is de kennis, ervaring en motivatie van de leden van het team
 • Welke expertise en ervaring mis je en hoe los je dit op
 • Hoe zit het met de juridische structuur en hoe is het aandeelhouderschap geregeld
 • Hoe zijn de functionele gebieden over het team verdeeld, waar zitten de hiaten
 • Hoe trek je het benodigde talent aan
 • Met welke externe partners ga je samenwerken

Risico’s

 • Welke risico’s kunnen het succes van je onderneming beïnvloeden
 • Wat is de impact (kwantitatief en kwalitatief) van deze risico’s (financiële en positionele gevolgen)
 • Hoe kan je de gevolgen van de risico’s mitigeren

Financiën 

 • Wat zijn de financiële doelstellingen op de korte en middellange termijn (tot 5 jaar)
 • Wat zijn daarbij je aannames en onderbouwing
 • Wat is de kostprijs van je product/dienst en welke marktprijs is haalbaar
 • Wat zijn de kosten, opbrengsten en benodigde investeringen
 • Wat is de financieringsbehoefte en hoe ga je de onderneming financieren
 • Balans, Winst- en Verliesrekening en Cash Flow.

Actieplan

 • Hoe ziet het actieplan eruit (wie doet wat en wanneer)
 • Wat is er al bereikt, zijn er al (geïnteresseerde) klanten
 • Wat zijn de mijlpalen en en wat zijn de verbanden.
 • Maak een overzicht van het kritieke pad

Business Plan; het document

Het business plan moet een makkelijk en prikkelend document zijn om te lezen en vooral niet te langdradig. Uiteraard zonder spelfouten. Ik geef de voorkeur aan een document van ongeveer 20 pagina’s inclusief bijlagen.

Nogmaals, het businessplan dat je presenteert moet aansluiten bij de toehoorders. Soms kan het raadzaam zijn om nuances aan te brengen in het business plan om het beter af te stemmen op de belanghebbende. Voor een investeerder kunnen bepaalde zaken belangrijker zijn dan bijvoorbeeld voor een klant. Hou hier rekening mee.

Het business plan is een levend document, dat steeds beter wordt. Deel het in een vroegtijdig stadium met mensen die je kunt vertrouwen en/of laat een confidentiality overeenkomst tekenen. Vraag hun kritisch input; niet alleen maar loftuitingen.

Een business plan is er niet alleen voor startende ondernemingen. Ook ondernemingen in een groeifase moeten een business plan hebben. Niet alleen voor financiers, maar voor alle betrokkenen ook voor medewerkers. Zie het als het strategisch handboek van de onderneming.

het team

Het Team

In de meeste gevallen vind ik, naast het idee, het team één van de allerbelangrijkste factoren voor succes. Besteed hier dus veel aandacht aan. Met name de passie voor het ontwikkelen van de onderneming moet bij alle teamleden in min of meer gelijke mate aanwezig zijn. Daarnaast is diversiteit en complementariteit belangrijk. Een relatief jong bedrijf heeft nog weinig wapenfeiten waarmee het de toehoorders kan overtuigen. Het zullen dus voornamelijk de team leden zelf en hun onderlinge samenhang zijn die het vertrouwen moeten wekken.

Pitch film

Om impact te maken helpt het om een kort pitch filmpje te maken. Naast een document met alleen woorden is een stuk visualisatie een goede aanvulling. Het filmpje moet zeer pakkend zijn, emotie losmaken en ook informatief zijn. Zorg voor mooie beelden met goeie muziek. Het is niet de bedoeling dat iemand van het team in die ene minuut een verhaal afsteekt. Het moet geen saaie monoloog worden, want dan is zelfs een minut voor de toehoorder best lang. Beter is een film met “beweging” en bullets.

Laat je vooral niet verleiden door producers die het belang van een hele mooie film en de kwaliteit daarvan benadrukken en vervolgens veel geld in rekening brengen om dit te produceren. Je kan veel zelf doen. Hou het simpel en vergeet niet dat de toehoorder beseft waar je vandaan komt en dus geen dure, prachtige film verwacht. Hij wil op een goeie en verfrissende manier met de teamleden en met het product kennismaken.

Denk bij het maken van de film dat het de kijker moet prikkelen. Maak het een beetje persoonlijk en laat zien wat men aan jullie idee/product/dienst heeft. De USP’s, de ideale toekomst, de stappen die je gaat zetten en waar het allemaal voor gebruikers toe gaat leiden. Het gaat hier om de emotie en de beleving. Het gaat om essentiële zaken rond jouw product/dienst/onderneming die moeilijk in getallen weer te geven zijn.

Hans Janssen                                                                                                                         0620950996                                                                                                   hanscfjjanssen@gmail.com

29 april 2015

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s