Hoe financier je een “social enterprise”

De afgelopen maanden heb ik een aantal “social enterprises” gecoacht, ik zal ze maar maatschappelijke ondernemingen noemen. Het is duidelijk dat de drive die daar achter zit toch anders is dan bij veel “gewone” ondernemingen waar ik mee te maken krijg. De problematiek van het ondernemen is echter voor beide in veel gevallen vergelijkbaar.

sociaal enterprise2 

Wij zijn niet uit op winst

Een reactie van een initiatiefnemer (laat ik hem Joe noemen) in de sector voor ouderenzorg onderbrak mij toen we een discussie hadden over het verdienmodel. Joe tegen mij: “Hans, wij zijn echt anders, geld is voor ons niet belangrijk, we hoeven niets te verdienen, maar we willen maatschappelijk relevant zijn”. Toen ik vroeg welke verwachtingen zij voor de middellange termijn hadden, zowel op het persoonlijke als zakelijke vlak, kreeg ik het volgende antwoord: “Waarschijnlijk hele andere verwachtingen dan die jij en de meeste mensen zouden verwachten. Wij willen één van de beste zorgverleners in Nederland zijn voor ouderen op het niet medische vlak. Als wij dat binnen 5 tot 7 jaar bereiken zijn wij tevreden. Ons team heeft geen wensen op het gebeid van persoonlijke verrijking. Als wij in de toekomst rond de €30,000 per jaar verdienen zijn wij volkomen tevreden”.

Ik liet de benadering op mij inwerken en legde de focus terug op de ontwikkeling van hun idee. Ik suggereerde dat bij een goeie aanpak de kans op succes in deze groeimarkt groot is en een mooie omzet en winst haalbaar zijn. Voordat ik verder wilde gaan kwam Joe er met een big smile tussen: “Hans wij hoeven geen winst”

Je wilt je onderneming wel laten groeien

Ik benadruk graag mijn overtuiging dat een puur maatschappelijke onderneming alleen succesvol kan zijn als deze op een economisch verantwoorde manier geleid wordt. Maatschappelijk relevant willen zijn vereist ook een aanpak die vanuit financiële en commerciële optiek klopt.

Je kan als maatschappelijke onderneming naar winst streven, daar is niets mis mee. Je kan vervolgens vanuit je missie een governance opstellen waarbij je de winstbestemming weer een maatschappelijk karakter geeft. Een andere onderneming die, ook weer vanuit maatschappelijke betrokkenheid, jongeren sneller aan het werk wilde helpen, formuleerde hun verdienmodel met een “WINST VAN ROND DE NUL”. De reden was dat het bedrijf zich dienend naar de maatschappij wilde opstellen en dat het team daaruit voldoening haalt. Ook aan deze onderneming vroeg ik of ze niet wilde streven naar een efficiënte organisatie die zorgt voor voldoende opbrengsten en winst. Dachten ze dan dat dit niet nodig zou om te kunnen groeien en om zodoende het idee achter de onderneming en de waarde voor meer klanten te ontsluiten? Dat ze dus moeten groeien en een groter deel van de maatschappij van hun onderneming kunnen laten profiteren.

social enterprise

Hoe financier je die groei dan

 • Maak  vooral wel winst en positieve cash flow en stop die terug in de onderneming. Keer de winst niet uit aan jezelf of aan derden, maar financier de groei ermee, zeker in het begin
 • Vergeet Venture Capital. VC heeft een kortere tijdshorizon (5-7 jaar) en zoekt dan een goede exit. Daarnaast is VC zeer rendementsgedreven en eist dat ook van het management. Dit past niet bij de prioriteiten van een maatschappelijke onderneming
 • Richt je op bronnen binnen je persoonlijke relatiekring. Familie en vrienden kennen je en dragen je (in de meeste gevallen) een warm hart toe
 • Richt je op investeerders die bekend zijn met het probleem dat jij oplost en de maatschappelijk relevante insteek die jij kiest. Je komt dan sneller tot elkaar
 • Check de spelers in de markt die op dezelfde doelgroep werken en zoek naar mogelijke win-win initiatieven. Wellicht kan je belangrijk zijn voor een andere dienstverlener voor de doelgroep en wil die je voor een deel financieren

Hoe kan je de potentiële investeerders bereiken

 • praat binnen je netwerk over je onderneming en vraag naar de dingen die je zoekt, ook financiering
 • schrijf over je onderneming op de social media, start een blog. Ook hier kan je op den duur om hulp, ingangen en leads vragen
 • bouw relaties met organisaties voor wie jouw onderneming toegevoegde waarde heeft (direct of indirect) of die vanuit hun maatschappelijke rol sympathiek tegenover jouw onderneming staan
 • ontmoet ook je concurrenten (concurrenten zijn niet altijd vijanden) en ga met hen een dialoog aan en ontdek zo hun problemen en oplossingen
 • laat jezelf en je onderneming zien op relevante bijeenkomsten die gaan over jouw business. Ik zie zelf niet zoveel in de vele algemene netwerkbijeenkomsten, maar je zal er maar een nuttig gesprek hebben

Naast de vele zaken die je wil voorbereiden voor een gesprek met een investeerder, denk ook altijd aan het volgende als je informele gesprekken met potentiële investeerders voert:

 • Spreek over jouw oplossing als iets onvermijdelijks. Laat merken dat zoals het nu gaat, niet langer werkt en dat jouw oplossing dus onvermijdelijk is
 • Laat zien dat de vraag naar jouw product overduidelijk is. Dat kan door goede onderzoeksresultaten of door bestaande gebruikers of aansprekende launching customers. Ook de goede resultaten van vergelijkbare ondernemingen spreken tot de verbeelding

socil enterprise3

Verder: volhouden, volledig in je missie geloven en optimistisch zijn. Hier een voorbeeld

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Business Coaching, Fundraising, Groeistrategie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s