Hoe maak jij het verschil met de “perfect paper pitch”

imageslarge_papier-detail-emotie-ondernemer-chaosConstant zijn wij aan het pitchen en steeds weer krijg je eigenlijk maar één kans. Die eerste zo belangrijke kennismaking met jou en je product/dienst, bepaalt voor een groot deel jouw toekomstig succes. In veel gevallen is die eerste pitch op papier; zonder jou erbij. Bestaat er zoiets als de perfecte pitch?

Kort geleden sprak ik met twee oprichters die een niet al te makkelijk te omschrijven pakket van verschillende diensten hadden ontwikkeld. Het betreft een combinatie van een aantal diensten, gericht op het ondersteunen van ICT studenten richting de job die bij hen past. Naast de studenten profiteren ook de universiteiten en hoge scholen van hun diensten en zijn er in het verlengde hiervan nog een aantal diensten voor de ondernemingen die goede ICT jongeren kunnen gebruiken. Kortom verschillende doelgroepen/betrokkenen en meerdere diensten. Hoe communiceer je dit alles zodanig dat het prikkelt en men op basis van het verhaal op papier met je verder wil praten. Ondanks het feit dat ze heel enthousiast over hun bedrijf konden vertellen, was het maken van een effectieve korte pitch op papier toch enorm lastig.

Outside-in benadering, met de juiste pitch  voor verschillende betrokkenen

notorious-graffitiimages (1)

Voor wie je de pitch ook schrijft, ga uit van de lezer. Wat gebeurt er met hem of haar als ze jouw pitch leest. Vraag je dat af bij elke zin die je schrijft. Bedenk ook dat je niet altijd de kans krijgt om zelf  “live” te pitchen. De persoon aan wie je de pitch wilt geven is er niet altijd, is te ver weg of vraagt eerst wat te sturen. Het kan ook zijn dat jijzelf niet in staat bent om bij alle potentiële stakeholders langs te gaan. Je bent dan afhankelijk van jouw “perfect paper pitch”. Deze moet op zichzelf wervend genoeg zijn, net zoals een website.

Er zijn veel partijen die belangrijk zijn voor het succes van jouw onderneming. Deze partijen hebben vaak verschillende belangen en kiezen jouw onderneming om verschillende redenen. Denk aan de potentiële klanten, investeerders, financiers, werknemers, partners, leveranciers etc.

Dit betekent dat je het beste een aantal verschillende pitches kan maken, elk vanuit de outside-in gedachte. Wat is voor de lezer belangrijk aan jouw product of dienst. Waar loopt hij warm voor en hoe lost het zijn specifieke probleem op. De investeerder die een risico/rendement nastreeft, de werknemer die bijvoorbeeld een innovatief en groeiend bedrijf zoekt met een bepaalde cultuur, een leverancier die zeker wil zijn dat hij zijn geld krijgt en de klant die wil dat zijn probleem op een goede manier wordt opgelost

Belangrijk in iedere pitch

Uiteraard zijn er onderdelen van de “paper pitch” die altijd van belang zijn voor wie het ook leest.

 • Hij moet kort en krachtig zijn. Ik vind dat de pitch op één A4 moet passen (beetje afhankelijk van de visuals die je gebruikt)
 • De pitch moet persoonlijk zijn en emotie uitstralen. Het gevoel dat jij wil dat de onderneming uitstraalt moet zeker uit de pitch blijken
 • Gebruik gewone taal en vermijd ingewikkelde woorden en zinsconstructies
 • Leg eerst uit welk probleem jouw product of dienst oplost en waarom dat belangrijk is. Ga daarna summier in op het “wat en hoe” van jouw oplossing
 • Eindig met een aantrekkelijke zin/vraag/conclusie/link die moet leiden tot een nieuw contactmoment

Wat voor stijl

Kies vooral een stijl die bij jou en bij de onderneming past. Laat emotie naar voren komen in het gebruik van tekst, kleur en afbeeldingen. Denk ook daarbij weer aan degene die je wil bereiken.

Overweeg  het volgende:

 • Start met: “Stel je eens voor dat…….”. Bij de voorgestelde situatie mag je best een beetje overdrijven om extra aandacht te krijgen en te zorgen dat de lezer opgewonden raakt
 • “Wat zou dat voor jullie betekenen…..”. De lezer gaat zich in de situatie verdiepen, het heeft betrekking op hem of haar.
 • “Hoe gaan jullie hiermee om?……De lezer denkt nu na over oplossingen en kansen
 • Eindig vervolgens met: “Onze oplossing is ……(wat), dat……. (hoe), waardoor jullie…..(voordeel)

In je “perfect paper pitch” niet te veel:

 • tekst
 • detail
 • dure en vaak Engelse woorden
 • verkoop
 • afgeven op concurrenten en consumenten
 • info over het product/dienst

Binnenkort zal ik kort ingaan op de pitch voor verstrekkers van kapitaal.

Succes met je pitch!

1 september 2015

Hans Janssen

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoe maak jij het verschil met de “perfect paper pitch”

 1. Pingback: De onderscheidende pitch aan investeerders | Hans Janssen en Partners

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s