Vertrouw op je team

De toekomst is minder hiërarchie en meer autonomie bij medewerkers 

Zelfsturende-teams1

“Leiding geven aan hun mensen en afspraken controleren”

Zie je het voor je, de huidige situatie met managers die de hele dag “leiding geven aan hun mensen”, KPI’s schrijven en deze met de individuele medewerkers bespreken aan de hand van rapportages. Zeggen wat de medewerker moet doen en hoe. Declaraties bekijken, vragen en klachten behandelen.  Op de vraag of dit echt zo moet antwoorden veel managers met: “Dit is nodig omdat we onze doelstellingen moeten halen en ons aan de afspraken moeten houden, dus moeten controleren”. Wat zijn eigenlijk “onze doelstellingen”? In veel gevallen nog steeds cijfers zoals groei in omzet, winst en waarde van het aandeel van de company. “Alle afspraken zijn goed vastgelegd en dus ook goed controleerbaar” is ook een veel gehoord commentaar.

Best wel ouderwets, zeker gezien de kwaliteit die tegenwoordig in de mensen schuilt. Het lijkt mij een ongewenste situatie voor ondernemingen die innovatief te werk willen gaan en het beste uit hun medewerkers willen en moeten halen.

Waarom meer autonomie bij de medewerkers

Meer autonomie bij de medewerkers ontsluit hun capaciteiten. Het leidt tot meer snelheid in processen, er wordt meer eigen verantwoordelijkheid genomen, meer creativiteit en werkvreugde, hogere efficiency (medewerkers leveren “up to their potential”) en veel betere employee development. Voor de onderneming zijn de voordelen minder bureaucratie, minder kosten door minder staf en managementlagen (het team regelt veel zelf), sneller reageren op de markt en meer tevredenheid bij  werknemers en als gevolg daarvan minder verloop.

De moderne medewerker en de moderne onderneming

Medewerkers van nu zijn mensen met doorgaans behoorlijk wat energie, capaciteiten, emotie en eigenwaarde. Dit is een enorm potentieel, dat niet volledig wordt benut vanwege de vaak dirigerende management stijl die wordt gehanteerd in een veelal bureaucratische omgeving. Er moet gezocht worden om dit potentieel te benutten. De verandering door meer verantwoordelijkheid bij medewerkers leggen is zich al langzaam aan het voltrekken.

zelfstrurende teams2

De meest natuurlijke vorm van zelfsturing en afwezigheid van traditioneel management zie je vaak bij nieuwe ondernemingen en start ups. Hier zie je initiatiefnemers die een klein team om zich heen verzamelen om de gestelde doelen te behalen. Hij stelt zich niet op als een manager of CEO, maar hij zal met zijn team taken verantwoordelijkheden delen en aan de slag gaan. Alle teamleden voelen elkaars betrokkenheid naast hun eigen verantwoordelijkheden en zijn zij ook afhankelijk van elkaar. Ze hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar. Niet omdat een baas dit zegt of eist, maar omdat er een structuur is waar het team en de leden zelf bepalen hoe het haar doelstellingen kan realiseren. Iedereen is daarvoor medeverantwoordelijk. De onderneming heeft op deze manier grote slagkracht en kan snel reageren en aanpassen. De medewerkers zijn zeer gemotiveerd en kunnen zelf initiatieven nemen en uitvoeren en leren op deze manier bovendien snel en veel.

Zelfsturing toepassen in middelgrote en grote ondernemingen

Het zal wel wat van je vergen als je je als traditionele manager hebt voorgenomen om door middel van meer autonomie en zelfsturing meer uit je medewerkers te halen en op die manier je onderneming laat floreren. Je wordt meer een coach en minder een manager.

 • geef autoriteit en taken uit handen en geef de medewerker meer verantwoordelijkheid
 • kies een team leader uit die je vertrouwt en laat hem of haar begaan
 • geef duidelijk aan wat de kaders zijn en wat er verwacht wordt
 • zorg voor de (middelen voor het team om succesvol te kunnen zijn
 • stimuleer en ondersteun het team in je nieuwe rol als een coach

Ook grotere ondernemingen kunnen en zullen in de toekomst meer autonome teams aan het werk hebben die zelf de successen gaan behalen. Veel managementlagen zullen verdwijnen. Grote (hoofd)kantoren met honderden of duizenden mensen en vele managers onder één dak zal je minder zien omdat het niet effectief is en het niet het beste uit je belangrijkste asset (je mensen) haalt. De moderne communicatiemiddelen maken het overbodig dat alle teamleden constant op dezelfde plek zitten. Je kan zo een internationaal team samenstellen met de allerbeste mensen.

Nieuw leiderschap gaat van aansturing naar zelfsturing

Volgens McKinsey helpt en ondersteunt de effectieve leider vanuit verschillend perspectief haar/zijn medewerkers bij het zo goed mogelijk functioneren om problemen op te lossen met een focus op het genereren van resultaat.

coaching 1

Ik zie de nieuwe leider die zijn teams coacht naar succes. Een aantal van de huidige managers, zal in staat zijn om effectief te zijn in zijn nieuwe rol als business coach. Hij of zij zal zich o.a. de volgende vragen stellen:

 • hoe maak ik persoonlijk de transformatie naar een goede coach
 • hoe zorg ik dat het mooie principe van zelfsturing in de praktijk niet wordt tegengewerkt door de nog bestaande bureaucratische structuur
 • welke manier van communiceren past het best bij de nieuwe situatie
 • hoe creëer ik een omgeving van vertrouwen en openheid
 • zijn de doelstellingen op onderdelen duidelijk voor de teams
 • hoe regel ik een werkbare accountability
 • is er voldoende alignment met andere afdelingen en teams
 • zijn de juiste middelen beschikbaar voor de teams
 • hoe bepalen/meten we de resultaten en hoe beoordelen we de teams en individuele teamleden

In een volgend blog zal ik ingaan op een aantal van deze uitdagingen. Als je er als lezer je mening over hebt ben ik daar zeer in geïnteresseerd.

Hans Janssen

20 november 2015

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Business Coaching, Leadership, Leiderschap, management, Ondernemen, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Vertrouw op je team

 1. Jose van Giersbergen. says:

  Ik ben het hier helemaal mee eens, echter in de praktijk moeilijk toepasbaar vanwege het gevraagde maatwerk. Vooral bij grote bureaucratische organisaties.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s