De leider en zijn team

together more

 

 

 

Teamwork is de toekomst

Er is geen twijfel mogelijk. Teamwork wordt overal steeds belangrijker en staat hoog op de agenda’s van directies en management teams. In een recent onderzoek door Deloitte “Global Human Capital Trends” blijkt dat de helft van de 7000 ondervraagde managers bezig is met teamwork in hun organisaties. De oude functionele silo’s maken snel plaats voor multidisciplinaire teams. We gaan meer samenwerken en minder doorlopend orders van bovenaf ontvangen en dan weer terug rapporteren. In een ander onderzoek is geconstateerd dat ongeveer de helft van medewerkers in teams actief is en dat dit aantal snel groeit. Naar mijn mening maakt het niet veel verschil of je nu praat over een team met een bepaalde missie in een grotere organisatie of dat het gaat om een kleine onderneming of zelfs een startup team. In alle gevallen is een team een optimale groep mensen met hun eigen unieke kenmerken en capaciteiten die samen succesvoller zijn dan alleen.


The leader in meFrans leidt

Frans, een ondernemer met een goed idee en veel energie heeft startup fase van zijn onderneming met succes volbracht. Het idee is uitgewerkt tot een schaalbaar, in potentie winstgevend product, er is geld opgehaald, er zijn mensen bij de onderneming betrokken en er zijn zelfs een paar gebruikers.

Zoals een goede ondernemer betaamt, denkt Frans nu al na over de toekomst van zijn onderneming en vooral wat er geleerd is van de startup fase en wat er veranderd/verbeterd moet worden. Frans denkt op dat moment aan drie zaken: geld (hoe krijg ik in de toekomst nieuw geld, omzet (hoe krijg ik nieuwe klanten en genereer ik winstgevende omzet) en hoe bouw ik een goed team.

Frans besloot ook dat hij als leider prioriteiten moest stellen. Zijn focus zou in eerste instantie op het bouwen van een team komen te liggen. In dit blog wil ik het daarover hebben.

Frans zou ook de leider van een team in een grotere organisatie kunnen zijn. Waar loop jij tegenaan als je een goed team wil vormen en dit ook gedurende lange tijd bijeen wil houden?

Frans begon als snel te denken in namen en kennis en vaardigheden. Met zijn coach deed hij echter een stapje terug en kwam hij tot een lijst met eigenschappen die hij belangrijk vond voor verschillende teamleden.

 • Visionair. Iemand die het in zich heeft om lange termijn ontwikkelingen te kunnen zien in brede context. Zowel marktontwikkelingen als productontwikkelingen en hun samenhang.
 • Optimisten met een “can do” mentaliteit. Als zij aan boord zijn gaan ze er voor en stoppen alle energie in het behalen van successen.
 • Experts op het terrein van de dienst of het product.
 • Ervaren realist. Hij/zij stimuleert het genereren van ideeën en mogelijkheden, maar neemt ook de haalbaarheid en risico’s mee in de analyse en gebruikt zijn/haar ervaring.
 • De uitvoerder. Iemand die de interne kant van de onderneming bestuurt en betrouwbaar en accuraat is.
 • De leider. Iemand die het voortouw neemt, die stimuleert en die het beste uit zijn team haalt.

Mij lijkt dit een mooi team, dat wil zeggen, in potentie. Het zijn nu nog individuen met hele goeie eigenschappen, maar geen team. Hoe ga je ervoor zorgen dat het een succesvol team wordt.

mieren teamsWat is dan een succesvol team?

Bij een succesvol team is haar kracht meer dan de individuele krachten bij elkaar. Het samenwerken in zo’n team voegt extra waarde toe. De teamleden voegen iets aan elkaar en het team toe. Dit stelt wel eisen aan de teamleden en het leiderschap. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan, zal het leiden to optimaal resultaat.

 • de leden van een team kunnen rekenen op elkaars expertise, kwaliteitswerk en tijd
 • er is welgemeende support voor elkaar, men helpt elkaar altijd, proactief of reactief
 • de leden zijn echte team players; het resultaat van het team is altijd belangrijker dan dat het individuele resultaat. Zonder teamresultaat is er geen individueel resultaat
 • de doelstellingen en taken zijn helder en alle leden van het team staan hier achter
 • iedereen weet hoe zijn persoonlijke inspanning bijdraagt aan het teamresultaat

 

team in stijgersHoe maak je als leidinggevende ondernemer een top team?

Wat voor eigenschappen heeft nu die leider die een top team kan bouwen, kan smeden en bij elkaar kan houden. Ik denk dat de kracht van zo’n leider vooral zit in het “team en haar individuele leden het werk te laten doen”. Ik bedoel dan niet alleen het uitvoerende werk, maar juist ook het uitdenken van de strategie om de doelstellingen te behalen. De echte leider:

 • zorgt dat de teamleden goed geïnformeerd zijn over de visie en doelstellingen van de onderneming en wat er verwacht wordt
 • laat zijn team nadenken over de onderneming en waar deze naar toe wil
 • zorgt voor de juiste mix aan kennis, vaardigheden en voldoende diversiteit
 • focust vervolgens vooral op de sterke kanten van de leden van het team
 • geeft het team vertrouwen en zorgt dat de teamleden elkaar vertrouwen
 • zorgt dat er veel, open een eerlijk gecommuniceerd wordt
 • moedigt initiatief aan en laat de teamleden leren (ook van fouten)
 • is empathisch sterk en geeft waardering voor acties en initiatieven. Zorgt dat de leden zich goed voelen
 • zorgt dat hij de teamleden persoonlijk goed kent, weet wat er bij hen speelt en gebruikt dit om een vertrouwensrelatie te ontwikkelen
 • zorgt voor een optimale werkomgeving met de gewenste middelen waardoor de leden goed hun werk kunnen doen
 • promoot zijn team in de organisatie en daarbuiten en legt nuttige contacten
 • trekt zichzelf een beetje terug zodat teamleden het gevoel krijgen dat zij echt in charge zijn en verantwoordelijk zijn
 • zorgt dat de successen van het team gevierd worden en binnen en buiten het team

 

verschil boss en leaderJij als leider

Als manager kan en moet je aan je eigen leiderschapskwaliteiten werken. Het is veel te gemakkelijk om te zeggen: “je bent een leider of je bent het niet”. Vergeet daarbij niet dat de moderne leider sterk verschilt van de oude hiërarchisch ingestelde leider die vooral “de baas” was. Ik durf wel te stellen dat de huidige job van

leider veel complexer is, of misschien moet je wel zeggen dat de job nu subtieler is. In het plaatje hierboven kan je een aantal verschillen zien tussen de baas van vroeger en de leider van nu. Ik denk tenslotte dat een moderne leider het essentieel vindt om zichzelf te blijven ontwikkelen.

 

Hans Janssen

Amsterdam, 22 maart 2016.

 

About hanscfjjanssen

Business coach om ondernemers succesvol te maken. Ik gebruik mijn commerciële en financiële ervaring en mijn netwerk om ondernemingen beter te laten presteren. Meer informatie op mijn LinkedIn profiel: http://nl.linkedin.com/in/hanscfjjanssen/
This entry was posted in Business Coaching, Coaching, Leadership, Leiderschap, management, Ondernemerschap, Teams, teamwork, Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s