De leider en zijn team

together more

 

 

 

Teamwork is de toekomst

Er is geen twijfel mogelijk. Teamwork wordt overal steeds belangrijker en staat hoog op de agenda’s van directies en management teams. In een recent onderzoek door Deloitte “Global Human Capital Trends” blijkt dat de helft van de 7000 ondervraagde managers bezig is met teamwork in hun organisaties. De oude functionele silo’s maken snel plaats voor multidisciplinaire teams. We gaan meer samenwerken en minder doorlopend orders van bovenaf ontvangen en dan weer terug rapporteren. In een ander onderzoek is geconstateerd dat ongeveer de helft van medewerkers in teams actief is en dat dit aantal snel groeit. Naar mijn mening maakt het niet veel verschil of je nu praat over een team met een bepaalde missie in een grotere organisatie of dat het gaat om een kleine onderneming of zelfs een startup team. In alle gevallen is een team een optimale groep mensen met hun eigen unieke kenmerken en capaciteiten die samen succesvoller zijn dan alleen.


The leader in meFrans leidt

Frans, een ondernemer met een goed idee en veel energie heeft startup fase van zijn onderneming met succes volbracht. Het idee is uitgewerkt tot een schaalbaar, in potentie winstgevend product, er is geld opgehaald, er zijn mensen bij de onderneming betrokken en er zijn zelfs een paar gebruikers.

Zoals een goede ondernemer betaamt, denkt Frans nu al na over de toekomst van zijn onderneming en vooral wat er geleerd is van de startup fase en wat er veranderd/verbeterd moet worden. Frans denkt op dat moment aan drie zaken: geld (hoe krijg ik in de toekomst nieuw geld, omzet (hoe krijg ik nieuwe klanten en genereer ik winstgevende omzet) en hoe bouw ik een goed team.

Frans besloot ook dat hij als leider prioriteiten moest stellen. Zijn focus zou in eerste instantie op het bouwen van een team komen te liggen. In dit blog wil ik het daarover hebben.

Frans zou ook de leider van een team in een grotere organisatie kunnen zijn. Waar loop jij tegenaan als je een goed team wil vormen en dit ook gedurende lange tijd bijeen wil houden?

Frans begon als snel te denken in namen en kennis en vaardigheden. Met zijn coach deed hij echter een stapje terug en kwam hij tot een lijst met eigenschappen die hij belangrijk vond voor verschillende teamleden.

 • Visionair. Iemand die het in zich heeft om lange termijn ontwikkelingen te kunnen zien in brede context. Zowel marktontwikkelingen als productontwikkelingen en hun samenhang.
 • Optimisten met een “can do” mentaliteit. Als zij aan boord zijn gaan ze er voor en stoppen alle energie in het behalen van successen.
 • Experts op het terrein van de dienst of het product.
 • Ervaren realist. Hij/zij stimuleert het genereren van ideeën en mogelijkheden, maar neemt ook de haalbaarheid en risico’s mee in de analyse en gebruikt zijn/haar ervaring.
 • De uitvoerder. Iemand die de interne kant van de onderneming bestuurt en betrouwbaar en accuraat is.
 • De leider. Iemand die het voortouw neemt, die stimuleert en die het beste uit zijn team haalt.

Mij lijkt dit een mooi team, dat wil zeggen, in potentie. Het zijn nu nog individuen met hele goeie eigenschappen, maar geen team. Hoe ga je ervoor zorgen dat het een succesvol team wordt.

mieren teamsWat is dan een succesvol team?

Bij een succesvol team is haar kracht meer dan de individuele krachten bij elkaar. Het samenwerken in zo’n team voegt extra waarde toe. De teamleden voegen iets aan elkaar en het team toe. Dit stelt wel eisen aan de teamleden en het leiderschap. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan, zal het leiden to optimaal resultaat.

 • de leden van een team kunnen rekenen op elkaars expertise, kwaliteitswerk en tijd
 • er is welgemeende support voor elkaar, men helpt elkaar altijd, proactief of reactief
 • de leden zijn echte team players; het resultaat van het team is altijd belangrijker dan dat het individuele resultaat. Zonder teamresultaat is er geen individueel resultaat
 • de doelstellingen en taken zijn helder en alle leden van het team staan hier achter
 • iedereen weet hoe zijn persoonlijke inspanning bijdraagt aan het teamresultaat

 

team in stijgersHoe maak je als leidinggevende ondernemer een top team?

Wat voor eigenschappen heeft nu die leider die een top team kan bouwen, kan smeden en bij elkaar kan houden. Ik denk dat de kracht van zo’n leider vooral zit in het “team en haar individuele leden het werk te laten doen”. Ik bedoel dan niet alleen het uitvoerende werk, maar juist ook het uitdenken van de strategie om de doelstellingen te behalen. De echte leider:

 • zorgt dat de teamleden goed geïnformeerd zijn over de visie en doelstellingen van de onderneming en wat er verwacht wordt
 • laat zijn team nadenken over de onderneming en waar deze naar toe wil
 • zorgt voor de juiste mix aan kennis, vaardigheden en voldoende diversiteit
 • focust vervolgens vooral op de sterke kanten van de leden van het team
 • geeft het team vertrouwen en zorgt dat de teamleden elkaar vertrouwen
 • zorgt dat er veel, open een eerlijk gecommuniceerd wordt
 • moedigt initiatief aan en laat de teamleden leren (ook van fouten)
 • is empathisch sterk en geeft waardering voor acties en initiatieven. Zorgt dat de leden zich goed voelen
 • zorgt dat hij de teamleden persoonlijk goed kent, weet wat er bij hen speelt en gebruikt dit om een vertrouwensrelatie te ontwikkelen
 • zorgt voor een optimale werkomgeving met de gewenste middelen waardoor de leden goed hun werk kunnen doen
 • promoot zijn team in de organisatie en daarbuiten en legt nuttige contacten
 • trekt zichzelf een beetje terug zodat teamleden het gevoel krijgen dat zij echt in charge zijn en verantwoordelijk zijn
 • zorgt dat de successen van het team gevierd worden en binnen en buiten het team

 

verschil boss en leaderJij als leider

Als manager kan en moet je aan je eigen leiderschapskwaliteiten werken. Het is veel te gemakkelijk om te zeggen: “je bent een leider of je bent het niet”. Vergeet daarbij niet dat de moderne leider sterk verschilt van de oude hiërarchisch ingestelde leider die vooral “de baas” was. Ik durf wel te stellen dat de huidige job van

leider veel complexer is, of misschien moet je wel zeggen dat de job nu subtieler is. In het plaatje hierboven kan je een aantal verschillen zien tussen de baas van vroeger en de leider van nu. Ik denk tenslotte dat een moderne leider het essentieel vindt om zichzelf te blijven ontwikkelen.

 

Hans Janssen

Amsterdam, 22 maart 2016.

 

Posted in Business Coaching, Coaching, Leadership, Leiderschap, management, Ondernemerschap, Teams, teamwork, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Groei snel of stop

 

start

De startup die niet snel groeit, heeft grote kans het niet te overleven

Je kent het wel, de eeuwige verbeteraar die altijd denkt dat het idee of product nóg beter kan. Degene die alle twijfels weg wil nemen voordat hij de markt op gaat. Het perfectionisme werkt hier in zijn nadeel, want de klok tikt door en zo ook de uitgaven, terwijl de omzet er niet is. Tegelijkertijd ebt het enthousiasme in de markt en bij de partners weg. Investeerders worden ook onrustig. Jammer dat deze perfectionistische ideeënman zich niet sneller met een paar mannen of vrouwen met lef heeft omringd. Types die zich puur op de markt kunnen richten; verkopers. De ideeënman had geen goed team en dan ben je kansloos.

Uit een aantal onderzoeken van McKinsey blijkt dat groei essentieel is om door de moeilijke eerste fase van de startup heen te komen. Slechts een klein deel van de startups zal uitgroeien tot grotere ondernemingen (onderzoek McKinsey). Grow fast or die slow, geldt voor de meeste startups. Slechts een klein percentage is in staat om in de beginfase van de onderneming snelle groei te realiseren. Het lijkt vaak geen prioriteit te zijn.

Het is niet voor niets dat ik regelmatig investeerders spreek die het hebben over hun focus op “tweede fase groei” of “doorgroei”. Puur venture capital is veel moeilijker te vinden. Wellicht logisch omdat de risico’s zoveel groter zijn. Bij de startup is er geen trackrecord en vaak geen “proven concept”. Het team moet zich nog bewijzen. De angst van de venture capitalist zit hem in het feit dat hij moeilijk kan inschatten of er in het begin voldoende groei gerealiseerd zal worden om te overleven.

fast growth

Waarom is die groei in de beginfase zo belangrijk?

Groei zorgt voor een positief momentum op veel gebieden. Dit helpt je door de lastige eerste fase heen.

 • Groei zorgt voor cash/inkomsten waarmee je de kosten kan betalen en de nodige investeringen kan doen. Het houdt de onderneming overeind.
 • Groei zorgt voor marktaandeel en zichtbaarheid.
 • Groeien doe je in veel gevallen ten koste van de concurrentie. Je geeft ze het nakijken.
 • Groei geeft een goed gevoel aan leveranciers en ook aan afnemers. Het haalt een stuk onzekerheid bij hen weg.
 • Groei zorgt voor een goede sfeer binnen de onderneming, verhoogt het enthousiasme en geeft energie aan de mensen.
 • Groei is een voorwaarde voor investeerders.
 • Groei geeft vertrouwen aan (potentiële)partners.

 

Waarom lukt het niet om snel te groeien? Wat is er aan te doen?

In april vorig jaar heb ik al eens geschreven over het probleem rond groei tijdens de startfase van de onderneming.  Ik wil dit onderwerp met wat andere nuances bespreken en tegelijkertijd kijken naar de belangrijkste redenen waarom startups het niet redden. Ik kan mij zeer vinden in de top drie analyses van CBInsights.

Start-up failures

 

 • Prominent op één staat: “er is geen markt“. Ik kom bij veel startende ondernemers enorm veel enthousiasme tegen en meestal ook een uitgewerkt productidee, waarover veel verteld kan worden. Vaak ontbreekt echter gedegen marktonderzoek om te bepalen hoe potentiële kopers tegen het product aankijken. Hier is vaak geen geld voor en dus wordt er soms wel wat via Facebook onderzocht. Dit is echter doorgaans onvoldoende. Een vervolgstap kan desk research zijn, dit kost niets en geeft vaak verrassende inzichten. Daarnaast zal er een bedrag moeten worden gereserveerd om echt onderzoek te doen. Doe het voor jezelf, maar ook om potentiële investeerders en klanten houvast te geven. De resultaten van goed marktonderzoek geven je input om je aanbod te verbeteren of er, in het ergste geval, niet mee door te gaan. Ik adviseer nogmaals: doe gedegen marktonderzoek.
 • Als tweede wordt genoemd dat het geld al op is voordat je echt kan beginnen met het verkopen. Voorkom dit door een gedegen financiële planning te maken zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Wees daarbij conservatief en laat deze door anderen toetsen. Misschien ben je uitgaven vergeten. Als je aan het begin al kan zien dat er onvoldoende geld is, terwijl je toch conservatief hebt begroot, zal je direct maatregelen moeten nemen. Stel prioriteiten en pas het uitgavenpatroon aan. Ga ook snel en serieus op zoek naar extra middelen en maak dit een prioriteit voor je team. Daarnaast moet je het zoeken naar klanten ook versnellen en er voor kiezen dat hoewel alles nog niet perfect is, je het product toch al bij bepaalde klanten aanbiedt. Begin daar dan snel mee.
 • Als derde wil ik ingaan op het feit dat het team niet goed genoeg is. Een investeerder zal met name naar het team kijken en zich afvragen of de benodigde vaardigheden en kwaliteiten voor succes aanwezig zijn. Als het team niet functioneert zal er zeker vertraging optreden in de ontwikkeling van de onderneming en zal snelle groei niet mogelijk zijn. Wellicht zal de business zelfs helemaal niet van de grond komen. Denk vanaf het prille begin na over je team en zorg voor complementariteit. Denk aan verschillende talenten en kennis en ook aan verschillende type mensen. Naar mijn mening zijn onder meer de volgende kenmerken belangrijk voor een goede mix in het team: doortastend, behoudend, sociaal, slim, vasthoudend, creatief, vertrouwenwekkend. Voor de benodigde (levens)ervaring is het belangrijk om gebruik te maken van een coach of mentor.

 

Conclusie

De conclusie is niet heel anders dan die in mijn blog van april vorig jaar. Ik wil nogmaals de nadruk leggen op goed marktonderzoek. Dit om te voorkomen dat er tijd en geld verspild wordt en om te zorgen dat je sneller en efficiënter je idee kan vertalen naar een product waar de markt behoefte aan heeft. Leg vervolgens de focus op het vormen van een super team met veelzijdigheid in kennis, vaardigheden en persoonlijkheden. Tenslotte, besteed veel aandacht aan de financiën aan zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. Heb je deze drie zaken goed voor elkaar, dan zijn de kansen op groei en succes zeker aanwezig.

Neem gerust contact met mij op.

 

Hans Janssen

Amsterdam, 8 februari 2016

 

 

 

Posted in Business Coaching, Financiering, Groeistrategie, Ondernemen, Ondernemerschap, Start-up | Tagged , , , | Leave a comment

Nieuw leiderschap gaat van aansturing naar zelfsturing

 

boot

 

Een paar weken geleden schreef ik een blog over zelfsturende teams en hoe belangrijk het leiderschap daarbij is. Ik eindigde met een aantal aandachtsgebieden en vragen voor de leider/coach die verantwoordelijk is voor het slagen van zelfsturende teams.

Steeds meer grote ondernemingen zoeken naar effectieve vormen en processen om de voordelen van zelfsturende teams te realiseren. Zo heeft ING zijn squads en maakt daarmee zelfsturing onderdeel van de corporate culture. Ook in traditionele ondernemingen als Philips en in ziekenhuizen wordt met zelfsturende teams geëxperimenteerd. Doorgroeiende start-ups doen er alles aan om het succesvolle team te laten voortbestaan en het te klonen.

De voordelen van zelfsturende teams beschreef ik uitgebreid in mijn vorige blog. Nu eens kijken of we een antwoord kunnen vinden op de vragen die komen kijken bij jouw rol als coach om de zelfsturende teams te laten excelleren.

 

elkaar beoordelen

 

 • hoe maak ik persoonlijk de transformatie naar een goede coach?

Zorg dat je er zeer bewust van bent dat je vroeger als sturende leider werkte en dat je deze belangrijkste activiteit nu los moet laten. Het sturen moet je aan je team over laten. Deze bewustwording en het waarom ervan moet je tot actie aanzetten. Het waarom schuilt vooral in het feit dat medewerkers die je slechts jouw orders laat uitvoeren, creatief geremd worden en hun energie, nieuwsgierigheid en interesse verliezen. Het gevolg is dat er minder werkplezier ontstaat en dat mensen elkaar ook niet stimuleren. Als je dit tot jezelf door laat dringen is de volgende stap om deze werkwijze ook daadwerkelijk los te laten.  Daarnaast is het belangrijk dat je ook jezelf laat coachen en dat je praat over deze mentale transitie. Vervolgens kan je aan de uitvoering rond zelfsturende teams denken.

 • hoe zorg ik dat het mooie principe van zelfsturing in de praktijk niet wordt tegengewerkt door de nog bestaande bureaucratische structuur

Zorg voor draagvlak op verschillende niveaus van de organisatie voor jouw aanpak met zelfsturende teams. Echter, dit kost tijd en je zal er regelmatig over moeten communiceren binnen de organisatie. Laat de teams zich presenteren en zorg dat de individuele teamleden ook als ambassadeurs van het team binnen de organisatie opereren. Zorg dat in het begin het zelfsturende team voldoende ruimte krijgt om zichzelf te bewijzen. Dit kan als je kleinschalig begint, maar wel met grote vrijheid. Het succes dat hierdoor ontstaat zal op den duur leiden tot een culturele omslag in de organisatie. Zo worden de vele voordelen van zelfsturing benut.

 • welke manier van communiceren past bij zelfsturende teams

Veel onderling overleg, niet altijd gestructureerd, maar wel doorlopend. Je functioneert minder als een individu en meer als team member. Dit zorgt voor meer communicatie en openheid. Binnen het team is veel minder hiërarchie en is functionele toegevoegde waarde belangrijk. Hierdoor ontstaat openheid en overleg om het gezamenlijke doel te bereiken. Ook zal de communicatie meer gericht zijn op oplossingen dan op problemen. De focus ligt niet zozeer op “waardoor het allemaal zo gekomen is”, maar op hoe de oplossingen voor de toekomst bedacht gaan worden. Als team coach zal je heel subtiel moeten opereren, zeker als je in het verleden een lijn manager bent geweest. Hoe help je het team op het juiste moment met de juiste communicatie en aandacht. Jouw input moet gericht zijn op het in staat stellen van de teamleden om zelf te kunnen excelleren.

 • hoe creëer ik een omgeving van vertrouwen en openheid

Veel aandacht geven en het gevoel geven dat je er bent om het team te helpen op hun weg naar succes. Stel jezelf kwetsbaar op en hanteer transparantie. Laat merken dat je er bent zonder er te veel te zijn.

 • zijn de doelstellingen op onderdelen duidelijk voor de teams

Geef aan wat de visie, strategie en doelstellingen zijn en wat er collectief verwacht wordt van het team. Ga vooral niet op detailniveau invullen. De verantwoordelijkheden van een teamleider worden duidelijk met hem/haar besproken. Vervolgens moet deze teamleider instrumenteel zijn bij het samenstellen van het team. Dit is een dynamisch proces (afhankelijk van de behoefte wordt het team aangepast). Visie, doelstellingen en verantwoordelijkheden moeten voor alle teamleden duidelijk zijn en dienen te worden onderschreven.

 • hoe regel ik een werkbare accountability

Ik denk dat als de visie, strategie, doelstellingen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, elk teamlid zelf zijn “jaarplan” (KPI’s) moet schrijven. Dit plan moet ambitieus en haalbaar zijn. Het plan moet door de mede teamleden geaccordeerd worden. Leden van zelfsturende teams geven elkaar doorlopend feedback omdat er open en frequent gecommuniceerd wordt. De coach zal zich in eerste instantie vooral richten op het team plan en zal de resultaten van het team monitoren en veel vrijheid geven aan de teamleden om elkaar onderling accountable te houden. Zie het team als een klein bedrijf.

 • is er voldoende alignment met andere afdelingen en teams

Ook al heb je een zelfstandig multidisciplinair team opgebouwd, interactie met andere afdelingen zal en moet er altijd zijn. Sluit andere afdelingen niet buiten en gedraag je als team niet arrogant. Ook al zit je als team in de flow en ben je succesvol en hot, als je andere onderdelen van de organisatie niet mee krijgt ga je het niet redden. Als coach zal je veel tijd steken in het creëren van de randvoorwaarden waarbij het team optimaal kan functioneren. Daar hoort ook de communicatie met andere onderdelen van het bedrijf bij. Je zal het fenomeen “zelfsturende teams” uit moeten leggen en het intern moeten “verkopen”.

 • zijn de juiste middelen beschikbaar voor de teams

Het belangrijkste is het geven van autonomie aan het team. Uiteraard moeten er voldoende gekwalificeerde teamleden zijn uit verschillende disciplines. Er dient voldoende budget te zijn om de teams zelfstandig te laten functioneren. Verder dient er voldoende tijd te zijn voor de teams om zicht te kunnen vormen en ontwikkelen. Coaching (in plaats van managing) is belangrijk, zowel op team als op individueel niveau. Een open en positieve houding van het top management ten aanzien van de zelfsturende teams is belangrijk.

 • hoe bepalen/meten we de resultaten en hoe beoordelen we de teams en individuele teamleden

Zoals in de gangbare situaties, moet je ook nu de plannen en KPI’s naast de behaalde resultaten leggen. Dit is verder niets bijzonders. Het team resultaat staat veruit voorop. Als dit niet gehaald wordt is het normaal gesproken niet mogelijk om als individu een mooie beoordeling te krijgen. Uiteraard kunnen zich externe factoren voordoen die in beschouwing genomen moeten worden. De teamleden houden elkaar voortdurend scherp om zodoende een goed gezamenlijk resultaat te behalen. De bijdrage aan het team resultaat is het belangrijkste onderdeel van de individuele beoordeling. Alhoewel de coachende leider de teambeoordeling doet, zullen de teamleden in essentie elkaar beoordelen.

Ik hoor graag wat jullie ideeën omtrent het laten functioneren van zelfsturende teams zijn.

Fijne Kerstdagen

 

Hans Janssen

18 December 2015

 

Posted in Business Coaching, Coaching, Innovatie, Leadership, Leiderschap, management, Ondernemen, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Vertrouw op je team

De toekomst is minder hiërarchie en meer autonomie bij medewerkers 

Zelfsturende-teams1

“Leiding geven aan hun mensen en afspraken controleren”

Zie je het voor je, de huidige situatie met managers die de hele dag “leiding geven aan hun mensen”, KPI’s schrijven en deze met de individuele medewerkers bespreken aan de hand van rapportages. Zeggen wat de medewerker moet doen en hoe. Declaraties bekijken, vragen en klachten behandelen.  Op de vraag of dit echt zo moet antwoorden veel managers met: “Dit is nodig omdat we onze doelstellingen moeten halen en ons aan de afspraken moeten houden, dus moeten controleren”. Wat zijn eigenlijk “onze doelstellingen”? In veel gevallen nog steeds cijfers zoals groei in omzet, winst en waarde van het aandeel van de company. “Alle afspraken zijn goed vastgelegd en dus ook goed controleerbaar” is ook een veel gehoord commentaar.

Best wel ouderwets, zeker gezien de kwaliteit die tegenwoordig in de mensen schuilt. Het lijkt mij een ongewenste situatie voor ondernemingen die innovatief te werk willen gaan en het beste uit hun medewerkers willen en moeten halen.

Waarom meer autonomie bij de medewerkers

Meer autonomie bij de medewerkers ontsluit hun capaciteiten. Het leidt tot meer snelheid in processen, er wordt meer eigen verantwoordelijkheid genomen, meer creativiteit en werkvreugde, hogere efficiency (medewerkers leveren “up to their potential”) en veel betere employee development. Voor de onderneming zijn de voordelen minder bureaucratie, minder kosten door minder staf en managementlagen (het team regelt veel zelf), sneller reageren op de markt en meer tevredenheid bij  werknemers en als gevolg daarvan minder verloop.

De moderne medewerker en de moderne onderneming

Medewerkers van nu zijn mensen met doorgaans behoorlijk wat energie, capaciteiten, emotie en eigenwaarde. Dit is een enorm potentieel, dat niet volledig wordt benut vanwege de vaak dirigerende management stijl die wordt gehanteerd in een veelal bureaucratische omgeving. Er moet gezocht worden om dit potentieel te benutten. De verandering door meer verantwoordelijkheid bij medewerkers leggen is zich al langzaam aan het voltrekken.

zelfstrurende teams2

De meest natuurlijke vorm van zelfsturing en afwezigheid van traditioneel management zie je vaak bij nieuwe ondernemingen en start ups. Hier zie je initiatiefnemers die een klein team om zich heen verzamelen om de gestelde doelen te behalen. Hij stelt zich niet op als een manager of CEO, maar hij zal met zijn team taken verantwoordelijkheden delen en aan de slag gaan. Alle teamleden voelen elkaars betrokkenheid naast hun eigen verantwoordelijkheden en zijn zij ook afhankelijk van elkaar. Ze hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar. Niet omdat een baas dit zegt of eist, maar omdat er een structuur is waar het team en de leden zelf bepalen hoe het haar doelstellingen kan realiseren. Iedereen is daarvoor medeverantwoordelijk. De onderneming heeft op deze manier grote slagkracht en kan snel reageren en aanpassen. De medewerkers zijn zeer gemotiveerd en kunnen zelf initiatieven nemen en uitvoeren en leren op deze manier bovendien snel en veel.

Zelfsturing toepassen in middelgrote en grote ondernemingen

Het zal wel wat van je vergen als je je als traditionele manager hebt voorgenomen om door middel van meer autonomie en zelfsturing meer uit je medewerkers te halen en op die manier je onderneming laat floreren. Je wordt meer een coach en minder een manager.

 • geef autoriteit en taken uit handen en geef de medewerker meer verantwoordelijkheid
 • kies een team leader uit die je vertrouwt en laat hem of haar begaan
 • geef duidelijk aan wat de kaders zijn en wat er verwacht wordt
 • zorg voor de (middelen voor het team om succesvol te kunnen zijn
 • stimuleer en ondersteun het team in je nieuwe rol als een coach

Ook grotere ondernemingen kunnen en zullen in de toekomst meer autonome teams aan het werk hebben die zelf de successen gaan behalen. Veel managementlagen zullen verdwijnen. Grote (hoofd)kantoren met honderden of duizenden mensen en vele managers onder één dak zal je minder zien omdat het niet effectief is en het niet het beste uit je belangrijkste asset (je mensen) haalt. De moderne communicatiemiddelen maken het overbodig dat alle teamleden constant op dezelfde plek zitten. Je kan zo een internationaal team samenstellen met de allerbeste mensen.

Nieuw leiderschap gaat van aansturing naar zelfsturing

Volgens McKinsey helpt en ondersteunt de effectieve leider vanuit verschillend perspectief haar/zijn medewerkers bij het zo goed mogelijk functioneren om problemen op te lossen met een focus op het genereren van resultaat.

coaching 1

Ik zie de nieuwe leider die zijn teams coacht naar succes. Een aantal van de huidige managers, zal in staat zijn om effectief te zijn in zijn nieuwe rol als business coach. Hij of zij zal zich o.a. de volgende vragen stellen:

 • hoe maak ik persoonlijk de transformatie naar een goede coach
 • hoe zorg ik dat het mooie principe van zelfsturing in de praktijk niet wordt tegengewerkt door de nog bestaande bureaucratische structuur
 • welke manier van communiceren past het best bij de nieuwe situatie
 • hoe creëer ik een omgeving van vertrouwen en openheid
 • zijn de doelstellingen op onderdelen duidelijk voor de teams
 • hoe regel ik een werkbare accountability
 • is er voldoende alignment met andere afdelingen en teams
 • zijn de juiste middelen beschikbaar voor de teams
 • hoe bepalen/meten we de resultaten en hoe beoordelen we de teams en individuele teamleden

In een volgend blog zal ik ingaan op een aantal van deze uitdagingen. Als je er als lezer je mening over hebt ben ik daar zeer in geïnteresseerd.

Hans Janssen

20 november 2015

Posted in Business Coaching, Leadership, Leiderschap, management, Ondernemen, Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

De onderscheidende pitch aan investeerders

voor investeerders2

Een paar weken geleden schreef ik een blog met de titel de Perfect Paper Pitch. Ik beloofde toen om ook nog een keer aandacht te besteden aan de perfecte pitch voor investeerders. Nu wil ik specifiek op de presentatie aan investeerders ingaan. Gebruik dit blog als je het de moeite waard vindt en check de omikron Ο om te zien of je alle aspecten bent nagegaan.

Do not

te veel infolarge_papier-detail-emotie-ondernemer-chaos

Wanneer ik gevraagd wordt om naar presentaties te kijken of ernaar te luisteren vallen mij telkens weer een aantal veel voorkomende zaken op die je moet vermijden:

Ο te veel informatie, te veel sheets, te veel tekst                                                                             Ο te veel uitweiden over het product                                                                                             Ο te veel detail in financials                                                                                             Ο onduidelijke aannames                                                                                               Ο onvoldoende marktonderzoek                                                                                                     Ο arrogante houding t.o.v. concurrenten                                                                                 Ο onjuist en onprofessioneel taalgebruik

De aanloop: Maak een connectie met de investeerder en maak het begrijpelijk

connectie maken2

Voordat we dieper ingaan op de onderdelen van de pitch, kan ik niet genoeg benadrukken dat je tijdens de eerste presentatie vooral een connectie moet maken met de investeerders. Hoe krijg je ze geïnteresseerd, hoe hou je ze betrokken, hoe zorg je dat er een verbinding ontstaat. Hier moet je vooral over nadenken en niet alleen over de inhoudelijkheid, de feiten en cijfers. Maak de presentatie heel begrijpelijk en zorg voor impact via een paar zeer bijzondere visuals en/of muziek en gebruik waar mogelijk ook story telling. Dit is ook het moment waarop je jouw passie en het enthousiasme voor jouw product en je onderneming kan laten blijken.

Als je een connectie met de investeerder hebt gemaakt en hij geïnteresseerd zal gaan luisteren, is het moment aangebroken voor de feitelijkheden met betrekking tot je onderneming. De investeerder zal hiervoor dankzij jouw sterke “opening” voor openstaan.

De aanpak: Verplaats je in de investeerder en hou hem betrokken

Verplaats je eens in de investeerder. Hij ziet veel investeringsvoorstellen langskomen, de overgrote meerderheid is van gemiddeld niveau. Je bent als investeerder dus wel eens wat sceptisch. De interesse van de investeerder kan dan ook snel verloren gaan. Dit gebeurt meestal als er veel woorden gebruikt worden en men niet “to the point” is/komt, als er te snel en te lang over product details gesproken wordt (bewaar dat vooral voor je tweede meeting) en als je tijdens de presentatie niet voldoende laat zien wat er voor de investeerder in zit.

Neem de investeerder bij de hand en maak alles begrijpelijk en concreet voor hem. Zorg dat je weet of ziet wanneer zijn aandacht dreigt te verslappen en haal hem er weer bij.

Ο Bij alle onderdelen van de pitch aan investeerders moet je zorgen dat de informatie begrijpelijk  is en er geen onnodige feiten worden toegevoegd. Vergeet niet dat hij jouw verhaal ook weer aan zijn collega’s moet uitleggen om tot een mogelijke consensus te komen over een investering. Dus geen lange verhalen met veel info die niet essentieel is. Als de investeerder meer wil weten zal hij er zeker om vragen.

Ο Laat duidelijk zien wat de verdiensten en voordelen voor de investeerder zijn.

Ο Wees zo concreet mogelijk en toon daarbij een beetje lef. Wees wel in alle gevallen eerlijk en als je iets niet weet of twijfelt geef dat ook direct aan. Iemand die op alles een antwoord heeft en nooit zijn twijfel uit, wordt niet altijd helemaal serieus genomen.

Ο Laat duidelijk merken dat je de markt en de concurrenten kent. Toon je expertise, dat schept vertrouwen.

Ο Laat duidelijk zien wat het onderscheidende aan jouw product en dienst is. Waarom is jouw oplossing voor het probleem substantieel beter dan dat van de concurrenten.

Ο Ga in op de (interne en externe) onzekerheden die er zijn en leg uit op welke manier jij daarmee om zal gaan waardoor de propositie toch aantrekkelijk blijft.

Ο Ga in op het team dat je hebt samengesteld om succesvol te kunnen zijn en de partners waar je mee werkt. Toon aan dat met het team alle essentiële aandachtsgebieden onder controle zijn.

Ο Als je al een tijdje in bedrijf bent, zeg dan iets over de bestaande klanten en hun ervaringen. Ga ook in op de eventuele verbeteringen die daarna zijn doorgevoerd.

De onderdelen van de pitch: to the point, concreet en hou het overzichtelijk

simpelSimpel2

Zorg dat de volgende onderdelen aan bod komen in je presentatie. Beperkt de tekst tot het noodzakelijke. Vergeet niet dat als de investeerder geïnteresseerd is er toch een volgende ronde komt waarin je op de details in kan en moet gaan. Kom je te snel met veel details, dan raak je de investeerder kwijt tijdens de presentatie. Hij verliest namelijk zijn aandacht en haakt af.

Ο Executive summary. Dit blijft een zeer belangrijke teaser. Hij moet prikkelend zijn en duidelijk aansporen tot verder lezen.

Ο Waarom doe je het? Wat is jouw visie waarop de onderneming is gestoeld?

Ο Het probleem. Toon aan dat het een serieus probleem is waarvoor een oplossing noodzakelijk is.

Ο De oplossing. Hoe neemt jouw oplossing het probleem weg.

Ο Je team en je partners. Wat zit achter de samenstelling, hoe worden de kennisgebieden ingevuld en waar zitten eventuele hiaten.

Ο Hoe zit de markt in elkaar. Een zinvol marktonderzoek moet uitgevoerd zijn en toegelicht worden (dat kunnen ook bestaande onderzoeken zijn die relevant zijn voor jouw markt). Dit geeft, mits professioneel gedaan, veel comfort aan potentiële investeerders. Als ondernemer zou je dit marktonderzoek ook voor jezelf dienen te doen.

Ο De concurrentie. Leg uit hoe je verschilt van de concurrenten.

Ο De omzetpotentie en wat zijn daarvoor de aannames.

Ο Marketing en sales. Hoe ga je het product in de markt zetten. Wat is hiervoor nodig en hoe ga je dat realiseren.

Ο Financiën. Balans, P&L en Cashflow. Leg uit wat voor funding je zoekt,  wat voor type investeerder en wat je deze te bieden hebt.

Tenslotte

Laat anderen je verhaal lezen of horen, vooral ook aan mensen die onbekend zijn met de materie. Ga niet dagen lang in je eentje aan de slag, maar overleg, laat het bezinken en praat erover met anderen, ook met onbekenden voor een totaal objectieve kijk op de zaak.

Succes!

Commentaar of opmerkingen zijn altijd welkom.

Hans Janssen

7 oktober 2015

Posted in Business Coaching, Coaching, Financiering, Fundraising, Investeerders, Ondernemen, Ondernemerschap, Presenteren, Start-up | Tagged , , , | Leave a comment

De stekker eruit, maar waarom? Ondernemers delen hun ervaringen

Waarom zou je bepaalde fouten opnieuw maken

In juni schreef ik een blog over hoe je kan leren van de successen, maar vooral ook van de fouten van anderen. Het vervelende is dat voornamelijk de succesverhalen naar buiten komen. Je kan daar wel wat mee, maar lijkt je het in veel gevallen niet minstens zo nuttig om te leren wat je vooral niet moet doen? Zoals ik in dat blog schreef is elke onderneming uniek en is ook elke situatie waarin de onderneming verkeert weer anders dan die van anderen. Toch zouden ondernemers meer pro-actief moeten achterhalen waarom bepaalde zaken bij concurrenten of vergelijkbare ondernemingen fout zijn gegaan.


bumpy roadhobbelige weg

Van grote droom naar executie, een hobbelige weg

Je hebt het grote idee, maar dan komt de executie. Dit is een hele andere fase, waarin je zeker ook fouten gaat maken. Vervolgens word je opgeslokt door allerlei operationele en administratieve zaken. Klanten met vragen, service issues, personeel, targets halen, de cash flow Kortom: je wordt geleefd en komt terecht in de micro omgeving van de onderneming. Energie slurpende executievraagstukken waar niet alle ondernemers en managers tegen opgewassen zijn. Het grote risico is dat je volledig opgaat in de dagelijkse operationele zaken die goed moeten gaan omdat je anders echt in de problemen komt. Klopt, maar zonder van tijd tot tijd het grote idee weer voor jezelf en je medewerkers helder voor de geest te halen, gaat het ook zeker mis.

Zorg dus dat er elke week weer een paar uur tijd vrijgemaakt wordt om strategisch met je onderneming en je team bezig te zijn. Waar willen we ook al weer heen in de toekomst, wat is ook al weer ons uiteindelijke doel en waarom doen we dit ook al weer.

failure

Het verhaal van Spencer en waar het mis ging

Dit is het bericht over het einde van hun “personal shopping” activiteiten.

Our delivery train has come to a halt

We’re sorry to announce that as of today Spencer will no longer be available as your personal shopper. While we’ve received nothing but positive feedback from you, our trusted customer, we have to remain realistic in our efforts. And the truth is, Spencer hasn’t been growing as fast as we believe it should have.

Doe je voordeel met de uitgebreide informatie over waar het mis ging met Spencer. Spencer was een on-demand leverancier van on-line aankopen aan huis. Een personal shopper met hoge service en tegen redelijke prijzen. Hun ervaringen worden hier gedeeld.

Case Spencer

De stekker eruit

In het slechtste geval lukt het je niet de onderneming succesvol te maken. Toch wil je vasthouden aan het realiseren van je droom. Er komt echter een moment waarin de goede ondernemer zich van de slechte onderscheidt. De goede ondernemer weet ook wanneer hij moet stoppen. Blind doorgaan kan, naast het schaden van jouw eigen reputatie en je kansen als ondernemer in de toekomst, er ook toe leiden dat je de partners (leveranciers, financiers, medewerkers etc.) meetrekt in jouw ondergang. Je moet vooral eerlijk tegenover jezelf zijn en je een aantal vragen (durven) stellen en deze objectief een eerlijk beantwoorden:

 • heb ik nog volledig vertrouwen in het realiseren van mijn doel (droom)
 • is het volstrekt duidelijk wat  er gedaan moet worden om het tij te keren, hoe lang duurt dat en wat zijn de kosten
 • wat zijn de consequenties als ik doorga; wat doe ik mogelijk anderen en mijzelf aan. Maak een nieuw worst case scenario

Lees ook over de overwegingen om wel of niet door te gaan met je onderneming in het artikel in Sprout Magazine: Wanneer je stopt met ondernemen (of juist doorgaat).

Hans Janssen

8 september 2015

Posted in Business Coaching, Ondernemerschap, Strategie | Tagged , , , , | Leave a comment

Hoe maak jij het verschil met de “perfect paper pitch”

imageslarge_papier-detail-emotie-ondernemer-chaosConstant zijn wij aan het pitchen en steeds weer krijg je eigenlijk maar één kans. Die eerste zo belangrijke kennismaking met jou en je product/dienst, bepaalt voor een groot deel jouw toekomstig succes. In veel gevallen is die eerste pitch op papier; zonder jou erbij. Bestaat er zoiets als de perfecte pitch?

Kort geleden sprak ik met twee oprichters die een niet al te makkelijk te omschrijven pakket van verschillende diensten hadden ontwikkeld. Het betreft een combinatie van een aantal diensten, gericht op het ondersteunen van ICT studenten richting de job die bij hen past. Naast de studenten profiteren ook de universiteiten en hoge scholen van hun diensten en zijn er in het verlengde hiervan nog een aantal diensten voor de ondernemingen die goede ICT jongeren kunnen gebruiken. Kortom verschillende doelgroepen/betrokkenen en meerdere diensten. Hoe communiceer je dit alles zodanig dat het prikkelt en men op basis van het verhaal op papier met je verder wil praten. Ondanks het feit dat ze heel enthousiast over hun bedrijf konden vertellen, was het maken van een effectieve korte pitch op papier toch enorm lastig.

Outside-in benadering, met de juiste pitch  voor verschillende betrokkenen

notorious-graffitiimages (1)

Voor wie je de pitch ook schrijft, ga uit van de lezer. Wat gebeurt er met hem of haar als ze jouw pitch leest. Vraag je dat af bij elke zin die je schrijft. Bedenk ook dat je niet altijd de kans krijgt om zelf  “live” te pitchen. De persoon aan wie je de pitch wilt geven is er niet altijd, is te ver weg of vraagt eerst wat te sturen. Het kan ook zijn dat jijzelf niet in staat bent om bij alle potentiële stakeholders langs te gaan. Je bent dan afhankelijk van jouw “perfect paper pitch”. Deze moet op zichzelf wervend genoeg zijn, net zoals een website.

Er zijn veel partijen die belangrijk zijn voor het succes van jouw onderneming. Deze partijen hebben vaak verschillende belangen en kiezen jouw onderneming om verschillende redenen. Denk aan de potentiële klanten, investeerders, financiers, werknemers, partners, leveranciers etc.

Dit betekent dat je het beste een aantal verschillende pitches kan maken, elk vanuit de outside-in gedachte. Wat is voor de lezer belangrijk aan jouw product of dienst. Waar loopt hij warm voor en hoe lost het zijn specifieke probleem op. De investeerder die een risico/rendement nastreeft, de werknemer die bijvoorbeeld een innovatief en groeiend bedrijf zoekt met een bepaalde cultuur, een leverancier die zeker wil zijn dat hij zijn geld krijgt en de klant die wil dat zijn probleem op een goede manier wordt opgelost

Belangrijk in iedere pitch

Uiteraard zijn er onderdelen van de “paper pitch” die altijd van belang zijn voor wie het ook leest.

 • Hij moet kort en krachtig zijn. Ik vind dat de pitch op één A4 moet passen (beetje afhankelijk van de visuals die je gebruikt)
 • De pitch moet persoonlijk zijn en emotie uitstralen. Het gevoel dat jij wil dat de onderneming uitstraalt moet zeker uit de pitch blijken
 • Gebruik gewone taal en vermijd ingewikkelde woorden en zinsconstructies
 • Leg eerst uit welk probleem jouw product of dienst oplost en waarom dat belangrijk is. Ga daarna summier in op het “wat en hoe” van jouw oplossing
 • Eindig met een aantrekkelijke zin/vraag/conclusie/link die moet leiden tot een nieuw contactmoment

Wat voor stijl

Kies vooral een stijl die bij jou en bij de onderneming past. Laat emotie naar voren komen in het gebruik van tekst, kleur en afbeeldingen. Denk ook daarbij weer aan degene die je wil bereiken.

Overweeg  het volgende:

 • Start met: “Stel je eens voor dat…….”. Bij de voorgestelde situatie mag je best een beetje overdrijven om extra aandacht te krijgen en te zorgen dat de lezer opgewonden raakt
 • “Wat zou dat voor jullie betekenen…..”. De lezer gaat zich in de situatie verdiepen, het heeft betrekking op hem of haar.
 • “Hoe gaan jullie hiermee om?……De lezer denkt nu na over oplossingen en kansen
 • Eindig vervolgens met: “Onze oplossing is ……(wat), dat……. (hoe), waardoor jullie…..(voordeel)

In je “perfect paper pitch” niet te veel:

 • tekst
 • detail
 • dure en vaak Engelse woorden
 • verkoop
 • afgeven op concurrenten en consumenten
 • info over het product/dienst

Binnenkort zal ik kort ingaan op de pitch voor verstrekkers van kapitaal.

Succes met je pitch!

1 september 2015

Hans Janssen

Posted in Uncategorized | 1 Comment